Zpět na původní článek na webu

Informace o pouti Nový Jeruzalém

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 06. 2019Informace o pouti Nový Jeruzalém

Proč vznikly tyto prosebné poutě na Vysočině? V našem regionu není kromě Vítochova, Zelené Hory a Netína žádné jiné poutní místo. Je třeba vnést aktivitu do více farností. Zkušenost je taková, že když je slavnost doma, tak na ni lidé jdou, k sousedům jedou jenom ti, kteří chtějí. Stává se také, že mnohdy ani neznáme sousední kostely a farnosti. Poutě bývají 13. v měsíci. 13. je den zjevení Panny Marie ve Fatimě a také se ten den stal atentát na sv. papeže Jana Pavla II.

Na pouti Nový Jeruzalém se modlíme na tyto úmysly:

1) prosba o nová duchovní povolání

2) prosba za obětavé spolupracovníky kněží

3) prosba o vzrůst víry v našem kraji

4) prosba o mír a pokoj ve světě a v našich rodinách.

Nejdůležitější je zapojení farníků do štafety ustavičných modliteb na výše uvedené úmysly. Ve farním kostele se modlí každý den svatý růženec před sochou Panny Marie. Obraz Panny Marie putuje buď po vesnicích nebo po rodinách. Před ním se věřící modlí jeden desátek růžence denně. Pevný základ v našem životě má mít modlitba. Nejjistější, nejsnazší, nejlepší a nejkrásnější cesta k Bohu a víře je Panna Maria.

Pouť Nový Jeruzalém bude v naší farnosti v úterý 16. července 2019 v 18 hodin v kostele v Křoví. Hlavní celebrant bude P. Tomáš Vyhnálek OMI z Českých Velenic.

Všichni jste srdečně zváni.

P. Petr Papoušek, farář