Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. listopadu 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 09. 11. 2019Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. listopadu 2019


Neděle  10. 11. 32. neděle v mezidobí        

Pondělí 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa

Úterý    12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Středa   13. 11. Památka sv. Anežky České, panny

Neděle  10. 11. 33. neděle v mezidobí

 

Deblín - kostel sv. Mikuláše

neděle  10. 11.   7.45 za manžele Sojkovy, živou rodinu a duše v očistci

pondělí11. 11. 17.00 mše svatá nebude

středa   13. 11. 17.00 za Růženu Zavřelovu, Jana Šebka, rodinu Šebkovu, Urbanovu a živou rodinu

pátek    15. 11. 17.00 za Josefa Klusáka, Josefa Crhu, dvoje rodiče, přízeň

sobota  16. 11.   7.45 mše svatá nebude

neděle  17. 11.   7.45 za rodiče Sojkovy, Moučkovy, vnučku, Boží ochranu prorodinu

 

Křoví - kostel sv. Petra a Pavla

neděle 10. 11.    9.30 za živou a zemřelou rodinu Mičánkovu, Klusákovu a d. v o.

za Bedřicha a Marii Bružičkovy, Stanislava Sysla, rodiče, živou přízeň

středa 13. 11.  17.30 mše svatá nebude

neděle 17. 11.    9.30 za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu a Piskovu

za Jaroslava Weigla, jeho rodiče a rodiče Skulovy

 

Kuřimská Nová Ves - kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  10.11.   8.00 za Farnost

čtvrtek14. 11. 16.00 mše svatá nebude

neděle  17.11. 11.00 za rodiče Flekovy, Večeřovy a příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.978 Kč, Křoví 2.894 Kč, KNV 1.875 Kč

V neděli 10. listopadu v 9.30 bude mše svatá s promluvou pro děti v Křoví.

Ve středu 13. listopadu v 17.00 slouží mši svatou P. Pavel Krč, farář z Horních Dubňan. Po mši svaté bude pobožnost k Panně Marii Fatimské.

V neděli 17. listopadu bude sloužit mše svaté novokněz P. Miroslav Kulifaj.

V sobotu 7. prosince bude Farní pouť na první sobotu do Hlubokých Mašůvek           u Znojma. Kdo máte zájem, přihlaste se do 17. listopadu v sakristii!

Církevní stolní kalendáře na rok 2020 můžete zakoupit za 70 Kč v sakristii. Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz. Každá padesátikoruna pomáhá budovat naši farnost. Pán Bůh zaplať za vaše dary!

V době nepřítomnosti zastupuje P. Miroslav Dibelka, mobil 731 621 293.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 ww.farnostdeblin.cz