Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 8. do 15. prosince 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 06. 12. 2019Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 8. do 15. prosince 2019


Neděle    8. 12. 2. Neděle adventní

Pondělí   9. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Pátek     13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Sobota  14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Neděle  15. 12. 3. Neděle adventní

 

Deblín - kostel sv. Mikuláše

neděle    8. 12.   7.45 za Farnost

pondělí  9. 12. 17.00 za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče, sourozence, Františka Pavlíčka

pátek   13. 12. 17.00 za rodinu Kamlarovu, Sovovu, živou a + rodinu a d. v o.

za Josefa a Marii Sojkovy, jejich rodiče, sourozence, Boží pomoc a ochranu

sobota 14. 12.   7.45 za zemřelého manžela, bratra a dvoje rodiče

neděle  15. 12.   7.45 na poděkování a za zemřelé rodiče, sourozence a živou rodinu

 

Křoví - kostel sv. Petra a Pavla

neděle   8. 12.    9.30 za Josefa Suchomela, rodiče, rodinu Poulovu a d. v o.

za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, živou a zemřelou přízeň

středa 12. 12.  17.30 za Adolfa Mrázka, Jiřího Strejce a duše v očistci

sobota 14. 12. 10.00 pohřební mše svatá za Miladu Vobornou

neděle 15. 12.    9.30 za P. Vladimíra Nápravníka

 

Kuřimská Nová Ves - kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    8.12. 11.00 za Alžbětu a Josefa Sojkovy, syna Josefa, živé a + příbuzné

čtvrtek12. 12. 16.00 za Jana, Růženu a Marii Karmazínovy, Antonii Třeštíkovu, Klotyldu Blechovu a Miroslava Randucha

neděle  15.12. 11.00 za Františka Pestra, rodiče, rodiče Šustáčkovy, syna, Boží pomoc a ochranu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.482 Kč, Křoví 3.648 Kč, KNV 1.930 Kč

V neděli 8. prosince po mši svaté možná přijde Mikuláš.

V pátek 13. prosince v 17.00 slouží mši svatou P. Pavel Merta, farář z Miroslavi. Po mši svaté bude pobožnost k Panně Marii Fatimské.

V sobotu 14. prosince bude od 13.00 do 15.00 zpovědní odpoledne a tvoření s vánoční tématikou pro děti na faře v Deblíně.

V neděli 15. prosince v 9.30 bude mše svatá s promluvou pro děti v Křoví.

V neděli 15. prosince v 17.00 bude adventní koncert v kostele v Deblíně.

Zazní hudba z Vysočiny skupiny Listověj. Vstupné dobrovolné.

Církevní stolní kalendáře na rok 2020 můžete zakoupit za 70 Kč v sakristii.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 ww.farnostdeblin.cz