Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 22. do 29. prosince 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 19. 12. 2019Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 22. do 29. prosince 2019


Neděle   22. 12. 4. Neděle adventní   

Středa    25. 12. Slavnost Narození Páně

Čtvrtek  26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Pátek     27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Neděle   29. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   22.12.   7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu a duše v očistci

úterý     24.12. 22.00 za děti v dětských domovech, lidi bez domova, lidi opuštěné

středa    25.12.  7.45 na poděkování, za Boží pomoc a ochranu

čtvrtek  26.12.   7.45 za Marka Pavlíčka, rodinu Urbanovu, Pavlíčkovu, Weiserovu, celou živou a zemřelou přízeň

pátek     27.12.17.00 za živou a zemřelou rodinu Kamlarovu, Sovovu a d. v o.

neděle   29.12.  7.45 za Farnost

  

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   22.12.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Minaříkovu, Skalníkovu, Osvalda Vašíčka a duše v očistci

úterý     24.12.20.00 za rodinu Liškovu a duše v očistci

za rodinu Knoflíčkovu a Nováčkovu

středa    25.12.  9.30 za rodinu Bartoškovu, Vladimíra Flory a rodiče

za Jindřicha Voborného, dvě manželky, syny Josefa a Jindřicha a manželkou Marií, živou rodinu

čtvrtek  26.12.  9.30 za rodinu Bílkovu, Novotných, Karla Bumbálka a d. v o.

za rodiče Urbánkovy, Urbanovy, Buštovy, živou a zemřelou přízeň

neděle   29.12.  9.30 za rodiče Soukupovy, syna Milana a manžele Staňkovy

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   22.12.11.00 za Farnost

úterý     24.12.18.00 za rodinu Knoflíčkovu, Josefa Maloně a celou přízeň

středa    25.12.11.00 za Jiřinu Papouškovu, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek  26.12.11.00 za rodinu Slezákovu a Pálenských

neděle   29.12.11.00 za rodinu Tomkovu, Dobešovu, Jaroslava Laštůvku,

živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.114 Kč, Křoví 1.980 Kč, KNV 2.174 Kč

V pátek 27. prosince bude v 17.00 žehnání vína při mši svaté v Deblíně.

V neděli 29. prosince bude při mši svaté obnova manželských slibů.

Přeji všem farníkům požehnané svátky Kristova narození a Nový rok 2020.