Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od do 12. do 19. ledna 2020

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 11. 01. 2020Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od do 12. do 19. ledna 2020

 

Neděle    12. 1. Svátek Křtu Páně

Pátek      17. 1. Památka sv. Antonína, opata

Sobota    18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Neděle    19. 1. 2. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   12.  1.   7.45 za Jana Baláka, dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci

pondělí 13.  1. 17.00 za Martu Frýbovu

pátek     17.  1. 17.00 za Jana Růdu, jeho rodiče, Boží pomoc a ochranu pro rodinu

sobota   18.  1.   7.45 na poděkování, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

neděle   19.  1.   7.45 za manžele Borovičkovy, živou rodinu a duše v očistci

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    12.  1.  9.30 za Farnost

středa     15.  1.17.30 za rodiče Dvořáčkovy, syna Jindřicha s manželkou a rodiče Pískovy

neděle    19.  1.  9.30 za rodinu Syslovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

za rodinu Skulovu, Černou, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    12.   1. 11.00 za Pavla Antla, rodinu Antlovu, Jakešovu a Madronovu

čtvrtek   16.   1. 16.00 za Marii Damborskou, manžela a jejich rodiče

neděle    19.   1. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.736 Kč, Křoví 8.103 Kč, KNV 2.958 Kč

V neděli 12. ledna v 9.30 bude mše svatá s promluvou pro děti v Křoví.

V neděli 12. ledna bude společenství rodin v 15.30 na faře v Tišnově.

13. ledna začíná liturgické mezidobí 2. ročním cyklem feriálního lekcionáře.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a bude odstraněna vánoční výzdoba.

V pondělí 13. ledna bude po mši svaté pobožnost k Panně Marii Fatimské.

Od 16. ledna bude kurz Alfa na faře v Tišnově. Přihlásit se mohou ti, kteří chtějí prohloubit svoji víru a ti, kteří hledají smysl života. Informace: 702 435 817.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

V roce 2019 bylo ve farnosti Deblín: 11 křtů, 11 pohřbů a 9 svateb.

V roce 2019 bylo ve farnosti Křoví: 5 křtů, 8 pohřbů a žádná svatba.

V ČR proběhla Tříkrálová sbírka Charity. Děkuji všem organizátorům, koledníkům a dárcům. Vybralo se: Křoví 28.339 Kč, Křižínkov 9.494 Kč.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616