Zpět na původní článek na webu

Bílá sobota - kázání otce Petra

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 04. 2020Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 2020 A

Mat 28, 1 až 10

 

V dnešní radostné zvěsti, evangeliu, jsme slyšeli, jak Marie Magdalská a druhá Marie se šli podívat na hrob. Zjevil se jim anděl, který jim řekl tuto radostnou zprávu: Anděl promluvil k ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět.

Dnes mám jen dvě krátké myšlenky. První je, že Ježíšovo vzkříšení je klíčovou událostí křesťanské víry. Proč je tomu tak?

1) Ježíš vstal z mrtvých a splnil tak svou předpověď. Proto můžeme mít jistotu, že splní i další věci, které slíbil.

2) Ježíšovo vzkříšení je důkazem, že živý Kristus je vládcem věčného království, nikoli falešným prorokem a podvodníkem.

3) Na základě jeho vzkříšení můžeme mít jistotu, že i my vstaneme z mrtvých. Díky Ježíšovu vzkříšení smrt neznamená konec, protože máme jistotu života věčného.

4) Stejná moc, která Ježíše vzkřísila z mrtvých, oživí i nás.

5) Vzkříšení je základem svědectví, které církev vydává světu.

 

A druhá myšlenka? Anděl, který ženám oznámil, že Ježíš vstal z mrtvých, jim ve skutečnosti předal čtyři zprávy:

1) Řekl: Nebojte se. Proto vzkříšení je důvodem k radosti, nikoli ke strachu. Když máš strach ze smrti, vzpomeň si na prázdný hrob.

2) Dále řekl: Není tady. Tím potvrdil, že Ježíš není mrtev, proto ho neměli hledat mezi mrtvými. On žije mezi svým lidem.

3) Pojďte a podívejte se. To byla další výzva. Ženy se o pravosti andělových slov mohly samy přesvědčit. Hrob byl prázdný tehdy                 a je prázdný dodnes. Vzkříšení je historickou událostí.

4) Poslední andělův pokyn ženám byl: Rychle jděte a povězte. Měly šířit radost ze vzkříšení. I my máme druhým vyprávět radostnou zprávu o Ježíšově vzkříšení. Ať tedy radost ze vzkříšení zaplaví i nás. Donesme tuto radost do svých domovů, ať šíří se po celé farnosti a po celém světě i skrze nás. Ať se tak stane!