Zpět na původní článek na webu

Svátek Božího milosrdenství - 19. dubna 2020

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 04. 2020Svátek Božího milosrdenství - 19. dubna 2020

Probuďte tento den v sobě touhu získat plnomocné odpustky, které spojil se Svátkem Božího milosrdenství sv. Jan Pavel II. On to udělal pro ty, kdo nebudou schopni jít tento den do kostela. Co udělat, abychom mohli získat v den Svátku Božího milosrdenství plnomocné odpustky? Obvyklé podmínky získání odpustků jsou: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce. Kdo tyto podmínky však nemůže splnit (což je situace třeba spojená s pandemií), může v den Svátku Božího milosrdenství získat plnomocné odpustky, pokud se zříká svých hříchů se záměrem, až to bude možné, přistoupit ke svátosti smíření, svatému přijímání a pomodlit se na úmysly Svatého otce. A kromě toho v den Svátku Božího milosrdenství se před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše pomodlí 1x Otče náš a 1x Věřím a přidá k tomu 1x výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např.: Ježíši, důvěřuji Ti!