Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 17. do 24. května 2020

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 16. 05. 2020Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 17. do 24. května 2020


Neděle    17. 5. 6. Neděle velikonoční

Středa     20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Neděle    24. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   17.  5.11.00 Čížky za živé a zemřelé obyvatele obce

pondělí 18.  5. 18.00 za Jana Štěrbu, sourozence, rodiče, Jana a Boženu Havelkovy, živou a zemřelou rodinu Štěrbovu a Weiglovu

úterý     19.  5. 18.00 za Jana Šebka, rodinu Šebkovu, Urbanovu a celou přízeň

pátek    22.  5. 18.00 za rodinu Nehodovu, Klusákovu a duše v očistci

sobota  23.  5. 18.00 za rodiče Moučkovy, Kovaříkovy, Sojkovy a Boží pomoc

neděle  24.  5.   7.45 za rodinu Crhovu a Jana Horkého

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    17.  5.  9.30 za Jana Knola, rodiče Knolovy, Macháčkovy a d. v o.

za vnuka, manžela, živou a zemřelou rodinu Knoflíčkovu, Špačkovu a d. v o.

středa     20.  5.17.30 na úmysl dárce

neděle    24.  5.  9.30 za rodiče Klusákovy, 4 syny, 4 snachy, rodiče Melicharovy, 3 syny, Františka Vacíka a Marušku Srnskou

za Jaromíra a Vlastu Zavřelovy, Miloslava Pokladníka, dvoje rodiče a přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    17.  5.   8.00 za rodinu Mičánkovu, Pestrovu, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek   21.  5. 17.00 za rodinu Staňkovu, Lacinovu, Balákovu, živou a + přízeň

neděle    24.  5. 11.00 za Marii Babičkovu, Jiřího Knoflíčka, živou a + rodinu

za rodiče Matouškovy, Františka Pestra, živé a zemřelé příbuzné

za rodinu Danielovu, Žákovu, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 0 Kč, Křoví 0 Kč, KNV 0 Kč

Ve středu 20. května v 17.30 začne příprava na 1. sv. přijímání v Křoví.

V sobotu 23. května v 11.30 bude pokřtěna Elen Strejčková v Deblíně.

V pondělí 25. května v 18.00 je příprava na 1. sv. přijímání v Deblíně.

V neděli 31. května se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných v Křoví.

V sobotu 30. května se při mši svaté uděluje svátost nemocných v Deblíně.

Prosím všechny, kdo jste se zapojili do letošní sbírky Postní almužna                   o odevzdání pokladniček do našeho kostela do konce května.

Po dobu trvání mimořádných opatření platí dispens od účasti na nedělní mši svaté.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616