Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 24. do 31. května 2020

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 22. 05. 2020Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 24. do 31. května 2020

 

Neděle    24. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

Úterý      26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Sobota    30. 5. Památka sv. Zdislavy

Neděle    31. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  24.  5.   7.45 za rodinu Crhovu a Jana Horkého

pondělí 25.  5. 18.00 za Miroslava Hořínka, živou rodinu a duše v očistci

úterý     26.  5. 18.00 za Marii a Rudolfa Urbanovy, rodinu Křížovu a + přízeň

pátek    29.  5. 18.00 za Ludvíka Juříčka, dvoje rodiče a zemřelou rodinu

sobota  30.  5. 17.00 příležitost k svátosti smíření

                        18.00 na úmysl dárce

neděle  31.  5.   7.45 za rodinu Ventrubovu a duše v očistci

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    24.  5.  9.30 za rodiče Klusákovy, 4 syny, 4 snachy, rodiče Melicharovy, 3 syny, Františka Vacíka a Marušku Srnskou

za Jaromíra a Vlastu Zavřelovy, Miloslava Pokladníka, dvoje rodiče a přízeň

středa     28.  5. 17.00 příležitost ke svátosti smíření

                          17.30 za rodinu Velebovu, Knotkovu a duše v očistci

neděle    31.  5.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu a Pískovu

za rodinu Urbánkovu a Zavřelovu

za Marii a Josefa Sedlákovy a tetu Jiřinu; za Bernardu Pečinkovu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    24.  5. 11.00 za Marii Babičkovu, Jiřího Knoflíčka, živou a + rodinu

za rodiče Matouškovy, Františka Pestra, živé a zemřelé příbuzné

za rodinu Danielovu, Žákovu, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek   28.  5. 16.00 příležitost ke svátosti smíření

17.00 za Josefa Pohanku, rodiče, sourozence, rodiče Maškovy, dva syny, živé a zemřelé příbuzné

neděle    31.  5. 11.00 za rodinu Kasalovu, Pestrovu a Rubešovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 500 Kč, Křoví 2.150 Kč, KNV 2.357 Kč

V pondělí 25. května v 18.00 je příprava na 1. sv. přijímání v Deblíně.

Ve středu 27. května v 17.30 začne příprava na 1. sv. přijímání v Křoví.

V sobotu 30. května se při mši svaté uděluje svátost nemocných v Deblíně.

V neděli 31. května se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných v Křoví.

V neděli 31. května bude druhé kolo voleb do Farní rady v Křoví.

Prosím všechny, kdo jste se zapojili do letošní sbírky Postní almužna o odevzdání pokladniček do našeho kostela do konce května.

Po dobu trvání mimořádných opatření platí dispens od účasti na nedělní mši svaté.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616