Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 21. do 28. června 2020

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 19. 06. 2020Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 21. do 28. června 2020


Neděle    21. 6. 12. Neděle v mezidobí

Středa     24. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele

Neděle    28. 6. 13. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   21.  6.11.00 za děti, které dnes poprvé přijmou eucharistii

pondělí 22.  6. 18.00 mše svatá nebude

úterý     23.  6. 18.00 na poděkování za 20 let kněžství

pátek    26.  6. 18.00 za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče, sourozence,

Františka Pavlíčka, Boží ochranu a pomoc

sobota  27.  6.   7.45 za rodinu

neděle   28.  6.11.00 za rodinu Steinhauserovu, Gruberovu a celou přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   21.  6.   9.30 za rodinu Flekovu, Lacinovu a duše v očistci

za rodinu Urbánkovu, Urbanovu, Buštovu, živou a zemřelou přízeň

středa   24.  6. 17.30 za živou a zemřelou rodinu Minaříkovu, Skalníkovu, Osvalda Vašíčka a duše v očistci

neděle   28.  6.   9.30 za živé a zemřelé obyvatele obce Křoví

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    21.  6.   8.00 za Františka a Marii Pestrovy, rodiče a sourozence

čtvrtek   25.  6. 17.00 za Josefa a Alžbětu Sojkovy, syna Josefa, živou a + přízeň

neděle    28.  6.   8.00 za Marii Jaškovou, manžela Františka, syny Josefa, Jaroslava a dvoje rodiče

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.575 Kč, Křoví 3.743 Kč, KNV 5.140 Kč

V neděli 21. června v 10.30 bude pokřtěna Anna Voborná v Křoví.

V neděli 21. června v 11.00 poprvé přijme Pána Ježíše 10 dětí v Deblíně.

V neděli 21. června v 11.00 bude pokřtěna Michaela Wunschová v Deblíně.

V neděli 21. června v 15.00 bude také primice v Novém Městě na Moravě.

V neděli 21. června v 15.00 bude mít primiční mši svatou Jan Pavlíček v Telči.

V neděli 28. června v 9.30 bude poutní mše svatá v Křoví.

V neděli 28. června v 11.00 bude pokřtěna Anna Mašková v Deblíně.

V neděli 28. června bude při mši svaté sbírka na bohoslovce.

V neděli 28. června v 11.00 poprvé přijmou Pána Ježíše 3 děti ve Svatoslavi.

V neděli 28. června v 16.00 bude koncert v kostele v Deblíně.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616