Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 12. do 19. července 2020

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 11. 07. 2020Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 12. do 19. července 2020

 

Neděle   12. 7. 15. neděle v mezidobí

Středa    15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Neděle   19. 7. 16. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   12. 7.11.00 za Farnost

pondělí13.  7. 18.00 na poděkování za 81 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu, za Karla Slavíčka, zetě Miroslava, vnuka Tomáše, dvoje rodiče,+přízeň

pátek    17. 7. 14.00 pohřební mše svatá

sobota  18. 7. 18.00 za rodiče Sojkovy, syna, vnučku, Boží pomoc a ochranu

neděle   19. 7.11.00 za Marii a Rudolfa Urbanovy, rodinu Křížovu a celou přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   12.  7.   9.30 za rodiče Skulovy, Velebovy, dceru Marii a snachu Vlastu

za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu, Urbanovu, Buštovu a duše v očistci

středa    15.  7. 17.30 na úmysl dárce

neděle   19.  7.    9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    12.  7.   8.00 za Vladislava Bahenského, dceru Růženku, dvoje rodiče, živou a zemřelou přízeň

úterý      14.  7. 17.00 volná intence

neděle    19.  7.   8.00 za rodiče Pestrovy, Jaškovy a Miloslava Jaška

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.540 Kč, Křoví 12.590 Kč, KNV 4.557 Kč

V sobotu 18. července v 11.00 bude pokřtěna Barbora Sedláková v Křoví.

V sobotu 18. července v 10.30 bude pokřtěna Adéla Svozilová v Deblíně.

V neděli 19. července v 11.00 bude pokřtěna Kristýna Vítová v Deblíně.

V neděli 19. července v 11.00 bude pokřtěna Amálie Klusáková v Deblíně.

V neděli 19. července v 11.00 bude pokřtěn Štěpán Klusák v Deblíně.

V sobotu 1. srpna v 11.00 bude pokřtěna Valerie Vítová v Deblíně.

V neděli 2. srpna v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

V neděli 16. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

Od 20. do 25. července budu na dovolené. Zastupuje P. Miroslav Dibelka,

mobil 731 621 293. Přeji požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616