Zpět na původní článek na webu

Biskupové zvou k modlitbě

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 10. 2020Biskupové zvou k modlitbě

Pozdravujeme Vás z jednání Stále rady ČBK v den památky Panny Marie Růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci covid ? 19. Modlitba růžence je mocným a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě růžence na tento úmysl každý večer ve 20.00. Ať sami nebo společně v rodinách. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii.

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné době v mnoha částech světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Panno Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!