Zpět na původní článek na webu

Kázání Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 01. 20211. ledna 2021

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Přesně po týdnu, kdy jsme slavili narození Ježíška, čteme stejné evangelium a slavíme, že Panna Maria se stala Matkou Boží. Maria je opravdu Matkou Boží, a to nejen na rovině tělesné, ale i duchovní. Svatý Augustin řekl: Dřív než Maria přijala Slovo v těle, přijala ho v duši. Přijala ho jako Slovo skrze andělovo zvěstování. A tato její role matky pokračuje i po Ježíšově narození. Nejen na rovině tělesné, kdy pečuje o své dítě, vtělené Slovo, ale i na rovině duchovní, kdy uchovává v srdci slova o Ježíši a rozvažuje o nich.

Nyní odbočíme a podíváme se na Pannu Marii očima dítěte. Co myslíte, jaké je první slovo, které dítě vysloví, když se učí mluvit? Nejčastěji je to mama. Když se narodí děťátko, je odkázáno na maminku a je s ní nejvíc spojeno. Ona ho krmí, stará se o ně. Dítě se od ní nechce vzdálit. Když ho vezme do náruče někdo jiný, dítě hledá očima maminku. Když je maminka nablízku, je všechno v pořádku. Maminka se s láskou dívá na své dítě v kočárku a je šťastná, když přátele a příbuzní také nahlédnou do kočárku a dítě pochválí. Říká se, že každý dospělý člověk, když se podívá do kočárku na malé dítě, se usměje, neodolá ani ten největší tvrďas. Kočárek nám připomíná mateřství.

Dnes slavíme mateřství Panny Marie. Panna Maria je Matka Boží. Je maminkou Ježíše Krista, Božího Syna. Bůh si ji vybral a ona s Božím plánem souhlasila. Neměla lehký život: otěhotněla nevysvětlitelným způsobem, dítě se narodilo v naprosté chudobě, musela s rodinou utéci do Egypta, aby Ježíše ochránila před Herodem, provázela Ježíše po celý život a nakonec stála pod jeho křížem. Dá se říci, že Maria zná každý lidský problém. Proto může být dobrou matkou nejen Ježíše, ale matkou nás všech. Maria nám rozumí. Panna Maria je Matka Boží i matka naše. K Panně Marii se můžeme obracet a svěřovat jí to, co nám leží na srdci. Od nepaměti se na ni obracejí celé národy i jednotlivci. Panna Maria je příkladem bezmezné víry a důvěry v Boha. Vede nás k Ježíši Kristu. Každý den bychom ji měli pozdravit aspoň jedním Zdrávasem.

Otevírá se před námi nový rok jako nepopsaný sešit s 365 stránkami. Potřebujeme návod k použití? Asi si odpovíme, že ne: vždyť jsme nový rok začínali už tolikrát. Přesto tady jeden velmi důležitý návod k použití nového roku je. Tím návodem není nic jiného než Písmo svaté, Boží slovo. O Vánocích můžeme opakovaně v liturgii slyšet slova evangelisty Jana: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Nebo o Panně Marii: Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Ježíš Kristus, vtělené Slovo Boží, které se stalo člověkem, nám svým životem a učením dal velmi jasný návod k životu.

Je to Boží slovo, kterému máme naslouchat a které má neustále proměňovat náš život. Život je totiž příliš cenný na to, abychom ho užívali metodou pokus ? omyl. Boží slovo není návodem, po kterém máme sáhnout až ve chvíli, kdy se něco v životě pokazí nebo nefunguje. Je spíše manuálem, který máme nosit neustále v paměti i ve svém srdci. Proto mu nasloucháme při každé mši svaté. Proto by mělo být naším dobrým zvykem Písmo svaté, zvláště evangelium, číst, rozjímat o něm a učit se podle něho žít. Možná patříte k lidem, kteří návody raději nečtou. Nečíst Boží návod pro život, nečíst Boží slovo, by ovšem byla velká chyba.

Uplynulý rok 2020 byl poznamenán pandemií covidu. Jaký bude rok 2021, nevíme. Asi taky nebude jednoduchý. Ale na všem negativním můžeme vidět něco pozitivního. Je dobré mít pozitivní přístup ke světu. Brát věci ve svém životě s nadhledem. Známý anglický biblista si po tom, co byl okraden, napsal do svého diáře: Dovolte mi být vděčný za prvé za to, že jsem nikdy předtím nebyl okraden, za druhé za to, že i když uloupili moji peněženku, nevzali mi život, za třetí za to, že i když vzali všechno, co jsem měl, nebylo toho mnoho, za čtvrté za to, že jsem to byl já, kdo byl oloupen, a že jsem to nebyl já, kdo loupil. Pokud tedy zápasíme s tím, abychom našli něco, za co bychom měli být vděční Bohu, zde je dobrý důvod: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.