Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 9. do 16. května 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 08. 05. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 9. do 16. května 2021


Neděle     9. 5. 6. Neděle velikonoční

Čtvrtek  13. 5. Památka Panny Marie Fatimské

Pátek      14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola

Neděle   16. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle     9. 5.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Žákovu, Harákovu, Balabánovu

pondělí 10. 5. 18.00 mše svatá nebude

čtvrtek  13. 5. 18.00 za duše v očitci

pátek     14. 5. 18.00 za manžele Šustrovy, dvoje rodiče, Josefa Bednáře a + přízeň

sobota   15. 5. 18.00 za Jana a Růženu Zelených, sourozence a d. v o.

neděle   16. 5.   7.45 za nemocné

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    9.  5.   9.30 za Farnost

středa   12.  5. 17.30 mše svatá nebude

neděle  16.  5.   9.30 za rodinu Havelkovu, Vitulovu, manžele Křistelovy, Magdu Strnadovu, živou a zemřelou přízeň; za rodiče Klusákovy, 4 syny,

3 snachy, rodiče Melicharovy, 3 syny, Františka Vacíka a Marušku Srnskou

 

Kuřimská Nová Ves ? rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    9.  5. 11.00 za rodinu Antlovu, Jakešovu, Madronovu, živé a + příbuzné a na poděkování za 30 let života

čtvrtek 13.  5. 17.00 mše svatá nebude

sobota 15.  5. 10.00 pohřební mše svatá

neděle  16.  5. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.430 Kč, Křoví 4.117 Kč, KNV 3.185

Od 26. dubna dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb.

Je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. U nás je to 40 lidí. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění 3 podmínek: respirátor, dezinfekce

a 2 m rozestupy. Nepoužívá se svěcená voda, vynechává se pozdravení pokoje.
Od 10. května se muže svatby a pohřbu zúčastnit 30 osob.

V neděli 9. května v 9.30 se bude udělovat svátost nemocných v Křoví.

V neděli 9. května v 11.00 bude pokřtěn Sebastian David Lacina v KNV.

V sobotu 22. května v 18.00 bude pokřtěn Sebastien Josef  Bílý v Deblíně.

V neděli 23. května v 11.00 bude poutní mše svatá v Čížkách.

V našich farnostech se vybralo v pokladničkách na Domácí hospic 10.000 Kč.