Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 3. do 10. října 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 03. 10. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 3. do 10. října 2021

 

Neděle    3.10. 27. Neděle v mezidobí

Pondělí   4.10. Památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek   7.10. Památka Panny Marie Růžencové

Neděle  10.10. 28. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   3. 10.   7.45 na poděkování za úrodu

pondělí 4. 10. 17.00 mše svatá nebude

pátek    8. 10. 17.00 za zemřelé rodiče Krátkovy, Urbánkovy a duše v očistci

sobota  9. 10.   7.45 na úmysl dárce

neděle 10. 10.  7.45 za Marii a Josefa Sojkovy, syna Libora a celou + přízeň

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   3. 10.   9.30 za Farnost

úterý     6. 10. 17.30 za tetu Věru a rodiče Šmerdovy

neděle 10. 10.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu, Hanákovu a d. v o.

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    3.10. 11.00 Prosatín za živé a zemřelé obyvatele obce

čtvrtek   7.10. 16.00 za P. Jana Podveského, rodinu Podveských, živé a + kněze

neděle  10.10. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.770 Kč, Křoví 2.228 Kč, KNV 995

V neděli 10. října v 9.30 bude mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 10. října je při mši svaté představení dětí před 1. sv. přijímáním.

Ve středu 13. října bude Fatimský den a po mši svaté pobožnost k P. Marii.

V neděli 17. října bude sloužit mše svaté jediný novokněz naší diecéze

P. Milan Werl, kaplan z Hodonína. Bude udělovat novokněžské požehnání.

Do náboženství se přihlásilo dětí v Deblíně 26, v Katově 18 a v Křoví 12.

Od října začne na faře v Deblíně příprava na křest dospělých. Kdyby měl někdo zájem se nechat pokřtít, jít k prvnímu svatému přijímání nebo k biřmování v dospělosti, tak se přihlaste u svého faráře.

Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz. Každá koruna pomáhá budovat život naší farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary!­­

Každý účastník bohoslužeb by měl za rok do Fondu Puls zaplatit 480 Kč.

Ve farnosti Křoví máme 7 donátorů. Je třeba letos zaplatit 48.829 Kč.

Ve farnosti Deblín máme 24 donátorů. Je třeba letos zaplatit 79.790 Kč.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616