Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 24. do 31. října 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 22. 10. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 24. do 31. října 2021

 

Neděle  24.10. 30. Neděle v mezidobí (den modliteb za misie)

Čtvrtek 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Pátek    29. 10. Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Neděle  31.10. 31. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  24.10.   7.45 za rodiče Knoflíčkovy, Juračkovy, živou a zemřelou rodinu

pondělí25. 10. 17.00 mše svatá nebude

pátek    29.10. 17.00 za rodinu Zelinkovu, Balánovu a Foltovu

sobota  30.10.   7.45 za Květoslavu Skalníkovu

neděle  31.10.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Zavřelovu, Borkovcovu, d. v o.

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 24. 10.   9.30 za Farnost

středa 27. 10. 17.30 mše svatá nebude

neděle 31. 10.   9.30 za uzdravení Jana Šindeláře

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  24.10. 11.00 za Marii a Františka Pestrovy, rodiče, sourozence, rodiče Matouškovy

čtvrtek 28.10. 16.00 mše svatá nebude

neděle  31.10. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.397 Kč, Křoví 3.280 Kč, KNV 2.195

V neděli 24. října je představení dětí před 1. sv. přijímáním v Deblíně.

V neděli 24. října je den modliteb za misie a při mši svaté sbírka na misie.

V neděli 31. října v 11.00 bude pokřtěna Barbora Havlíčková v Kuřimské Nové Vsi.

V sobotu 6. 11. v 14.00 bude pokřtěna Emma Olga Petkovičová v Deblíně.

V neděli 6. listopadu bude představení dětí před 1. sv. přijímáním v KNV.

Od října začne na faře v Deblíně příprava na křest dospělých. Kdyby měl někdo zájem se nechat pokřtít, jít k prvnímu svatému přijímání nebo k biřmování v dospělosti, tak se přihlaste u svého faráře.

Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz. Každá koruna pomáhá budovat život naší farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary!­­

Každý účastník bohoslužeb by měl za rok do Fondu Puls zaplatit 480 Kč.

Ve farnosti Křoví máme 6 donátorů. Je třeba letos zaplatit 48.829 Kč, zbývá vybrat 39.389 Kč. Ve farnosti Deblín máme 25 donátorů. Je třeba letos zaplatit 79.790 Kč, zbývá vybrat 49.795 Kč.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616