Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 19. do 26. prosince 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 22. 12. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 19. do 26. prosince 2021

 

Neděle   19. 12. 4. Neděle adventní   

Sobota   25. 12. Slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek)

Neděle  26. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   19.12.   7.45 za Farnost

pondělí 20.12. 17.00 za Cyrila Papouška, živou a zemřelou přízeň

pátek     24.12.22.00 za Marka Pavlíčka, rodinu Urbanovu, Pavlíčkovu, Weiserovu, Iždinskou a celou živou a zemřelou přízeň

sobota   25.12.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu a duše v očistci

neděle   26.12.  7.45 za živou a zemřelou rodinu Kamlarovu, Sovovu a d. v o.

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    20.12.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu, Piskovu, Horkou, Bartoníkovu; za rodiče Soukupovy, syna Milana, manžele Staňkovy a duše v o.

středa     22.12.17.30 za Josefa Musila, rodiče a sourozence

pátek      24.12.20.00 za rodinu Liškovu a duše v očistci; na úmysl dárce

sobota    25.12.  9.30 za Oldřicha Urbana, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu za Marii Bartoškovu, rodinu Bartoškovu, Vladimíra Flory, rodinu Florovu, d v o

neděle    26.12.  9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   19.12.11.00 za rodiče Pestrovy, Matouškovy, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek  23.12.16.00 za Jiřinu Papouškovu, živou a zemřelou přízeň

pátek     24.12.18.00 za P. Josefa Bálku a duše v očistci

sobota   25.12.11.00 za rodiče Knoflíčkovy, Josefa Maloně, živou a + přízeň

neděle   26.12.11.00 za rodinu Slezákovu a Pálenských

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.450 Kč, Křoví 3.275 Kč, KNV 2.195 Kč

V neděli 26. prosince bude při mši svaté obnova manželských slibů.

V pondělí 27. prosince bude v 17.00 žehnání vína při mši svaté a potom ochutnávka vína na faře v Deblíně.

Církevní stolní kalendáře na rok 2022 můžete zakoupit za 70 Kč v sakristii.

V roce 2021 bylo ve farnosti Křoví: 5 křtů, 9 pohřbů a žádná svatba.

V roce 2021 bylo ve farnosti Deblín: 16 křtů, 12 pohřbů a 3 svatby.

Přeji všem farníkům požehnané svátky Kristova narození a Nový rok 2022.