Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 27. 3. do 3. 4. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 24. 03. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 27. 3. do 3. 4. 2022

 

Neděle  27. 3. 4. Neděle postní

Neděle    3. 4. 5. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   27.  3.   7.45 za rodinu Ventrubovu, Rosovu, živou a zemřelou přízeň

pondělí 28.  3. 18.00 mše svatá nebude

pátek      1.  4.  18.00 za Marii a Rudolfa Urbanovy, Bohumila Kříže

a celou zemřelou přízeň

sobota    2.  4.    7.45 za duše v očistci

neděle    3.  4.    7.45 za rodinu Crhovu a Jana Horkého

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    27.  3.  9.30 za Farnost

středa     30.  3.17.30 na úmysl dárce

neděle      3.  4.  9.30 za Marii a Bedřicha Bružičkovy, Stanislava Sysla,

živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   27. 3. 11.00 za Josefa Karmazína, Michaelu a Moniku Richtigovy, rodinu Lacinovu a Novotných

čtvrtek  31. 3. 16.00 za rodinu Pohankovu, Maškovu, živé a zemřelé příbuzné

a duše v očistci

neděle     3. 4. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.274 Kč, Křoví 3.631 Kč, KNV 2.547 Kč

V neděli 20. března byla při mši svaté v Křoví obřadem přijata do katechumenátu Simona Špačková a Jitka Datínská. Budou se připravovat na svátost křtu, eucharistie a biřmování.

V sobotu 26. března v 10.00 je pokřtěna Karolína Marie Kolocová z Deblína

V neděli 27. března bude křížová cesta a mše svaté zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 27. března v 15.00 povedou křížovou cestu děti v Deblíně.

V neděli 3. dubna v 15.00 povedou křížovou cestu muži v Deblíně.

Od 9. do 14. srpna 2022 bude Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové. Jsou zváni všichni mladí ve věku 14 ? 26 let. Starší mládež zveme ke službě v přípravných týmech. Na setkání můžeme jet společně.

Přihlásit se musí každý sám na https://celostatnisetkanimladeze.cz.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616