Zpět na původní článek na webu

Pohřeb Cyrila Papouška

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 04. 2022Oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byl dobrým Bohem povolán do nebeského domova náš tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc, pan

 

Cyril Papoušek

 

Odešel k Pánu dne 31. března 2022 ve věku 86 let.

 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme

v pátek 8. dubna 2022 v 15.00 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Deblíně.

 

V sobotu 9. dubna 2022 v 11.00 bude uložen do rodinného hrobu
ve Znojmě, kde bude očekávat slavné vzkříšení.

 

Žernůvka 12

 

P. Petr syn

Ludmila, Blanka, Dana dcery

Miroslav, Ludmila, Marcela, Martin, David, Petr, Pavel, Lukáš vnoučata

Dominik, Jakub, Natálie, Patrik pravnoučata

Růžena sestra