Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. dubna 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 09. 04. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. dubna 2022

 

Neděle   10. 4. Květná neděle

Čtvrtek  14. 4. Zelený čtvrtek

Pátek      15. 4. Velký pátek (den přísného postu)

Sobota    16. 4. Bílá sobota

Neděle    17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   10. 4.   7.45 za Vlastislava Sojku, rodinu Sojkovu, Lajcmanovu, Šancovu

úterý     12. 4. 18.00 až 19.00 svátost smíření na faře (P. Miroslav Dibelka)

středa    13. 4.18.00 za rodinu Juříčkovu, Heralovu, Pavlíčkovu, synovce Jaroslava, jeho dceru Markétu, Boží pomoc a ochranu

čtvrtek   14. 4. 19.00 na úmysl dárce (Štěrbovi)

pátek      15. 4. 19.00 Velkopáteční obřady

sobota    16. 4. 20.00 na úmysl dárce (Sojkovi)

neděle     17. 4.   7.45 za spravedlivý mír na Ukrajině

pondělí   18. 4.   7.45 za Marka Pavlíčka, rodinu Pavlíčkovu, Urbanovu, Weiserovu, Iždinskou, živou a zemřelou přízeň

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   10. 4.   9.30 za Jana Knola, rodiče Knolovy, Macháčkovy, duše v očistci

čtvrtek  14. 4. 17.00 za kněze, nová kněžská a řeholní povolání

pátek     15. 4. 17.00 Velkopáteční obřady

sobota   16. 4. 18.00 za Silvii Dokulilovu

neděle   17. 4.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu, Zavřelovu a d. v o.

pondělí 18. 4.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    10. 4. 11.00 za rodinu Pestrovu, Mičánkovu, Zdeničku Denkovou,

živé a zemřelé příbuzné

neděle    17. 4. 11.00 za Miroslava Pestra, dvoje rodiče, sourozence a přízeň

pondělí  18. 4. 11.00 za rodinu Danielovu, Žákovu, živou a zemřelou přízeň

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 6.645 Kč Křoví 5.000 Kč KNV 4.050 Kč.

V neděli 17. dubna po mši svaté bude žehnání velikonočních pokrmů.

Přeji všem farníkům požehnané velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.