Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 22. 5. do 29. 5. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 21. 05. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 22. 5. do 29. 5. 2022


Neděle  22. 5. 6. Neděle velikonoční

Čtvrtek 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Neděle  29. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   22.  5.    7.45 za manžele Šebkovy, Růženu Zavřelovu, jejich rodiče, živou a zemřelou rodinu

pondělí 23.  5.  18.00 za Ludvíka Juříčka, dvoje rodiče a zemřelou rodinu

pátek     27.  5.  18.00 za Marii a Rudolfa Urbanovy, Bohumila Kříže a + přízeň

sobota   28.  5.    7.45 za rodinu Jenišovu, rodiče Zemánkovy, syna, Josefa Zavřela a Jana Ambrože

neděle   29.  5.    7.45 za P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

pondělí 30.  5.  18.00 za Jarmilu Pokornou

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  22. 5.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu a Piskovu

za Josefa a Otýlii Komínkovy, jejich rodiče, sourozence, rodiče Binkovy, d. v o.

středa  25. 5. 17.30 na úmysl dárce

neděle  29. 5.  9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    22. 5. 11.00 za Miloslava Pokladníka, Ludmilu Balabánovu, živou a + přízeň

čtvrtek   26. 5. 16.00 za rodinu Pohankovu, Maškovu, živou a + přízeň, d. v o.

sobota    28. 5. 14.00 za sbor dobrovolných hasičů

neděle    29. 5. 11.00 za Josefa Maška, jeho rodiče, sourozence a rodinu Hejtmánkovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.560 Kč, Křoví 3.727 Kč, KNV 2.220 Kč

Ve středu 25. května v 18.00 bude setkání pastorační rady v Křoví.

V pátek 27. 5. v 18.00 je setkání dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním v Deblíně.

V sobotu 28. května v 10.00 bude pokřtěna Anežka Hájková v Deblíně.

V sobotu 28. května v 14.00 bude žehnání hasičského praporu v KNV.

V neděli 29. května v 9.30 bude pokřtěn Peter Ondrušek v Křoví.

V sobotu 18. června v 13.00 začíná děkanátní setkání mládeže v Tišnově.

V Postní almužně se vybralo v naších farnostech 10.000 Kč.

Ve farnostech tisovského děkanství jste přispěli částkou 43.449 Kč,

která bude dle přání dárců využita takto. Částka 34.068 Kč na činnost Charity. Částka 9.381 na pomoc Ukrajině. Pán Bůh zaplať za vaše dary!

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 www.farnostdeblin.cz