Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 29. 5. do 5. 6. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 27. 05. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 29. 5. do 5. 6. 2022


Neděle  29. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

Pondělí 30. 5. Památka sv. Zdislavy

Úterý    31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

Středa     1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka

Pátek      3. 6. Památka sv. Karla Lawangy a druhů, mučedníků

Neděle   5. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   29.  5.    7.45 za P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

pondělí 30.  5.  18.00 za Jarmilu Pokornou

úterý     31.  5.  18.00 za duše v očistci

pátek      3.  6.  18.00 za rodiče Tretterovi a celou rodinu

sobota    4.  6.    7.45 za živou rodinu Vítovu, Lundovu, Boží pomoc a ochranu

neděle    5.  6.    7.45 za manžele Šebkovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  29. 5.  9.30 za Farnost

středa    1. 6. 17.30 za duše v očistci

neděle    5. 6.  9.30 za Antonína a Vlastu Ráčkovy, jejich rodiče a syny

za Miroslava a Marii Ráčkovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    22. 5. 11.00 za Miloslava Pokladníka, Ludmilu Balabánovu, živou a + přízeň

čtvrtek     2. 6. 18.00 za Pavla Antla, rodinu Jakešovu, Madronovu, živou a + přízeň

neděle      5. 6. 11.00 za rodinu Kutálkovu, Bendovu, syna a manžela

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.941 Kč, Křoví 4.654 Kč, KNV 2.420 Kč

V neděli 29. května v 9.30 bude pokřtěn Peter Ondrušek v Křoví.

V neděli 5. června bude při mši svaté sbírka na Charitu.

V neděli 12. června přijmou poprvé Pána Ježíše 4 děti v Křoví.

V neděli 13. června v 18.00 bude Fatimský den, kdy se zase zasvětíme Panně Marii. Celebruje P. Tomáš Žižkovský, farář z Bořitova.

V sobotu 18. června v 13.00 začíná děkanátní setkání mládeže v Tišnově.

V Postní almužně se vybralo v naších farnostech 10.000 Kč.

Ve farnostech tisovského děkanství jste přispěli částkou 43.449 Kč,

která bude dle přání dárců využita takto. Částka 34.068 Kč na činnost Charity. Částka 9.381 na pomoc Ukrajině. Pán Bůh zaplať za vaše dary!

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 www.farnostdeblin.cz