Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 12. 6. do 19. 6. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 10. 06. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 12. 6. do 19. 6. 2022

 

Neděle 12. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice

Pondělí13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Neděle 19. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   12.  6.    7.45 za zemřelé rodiče Krátkovy a celou živou rodinu

pondělí 13.  6.  18.00 za Jana Šindeláře, živou a zemřelou rodinu

pátek    17.  6.  18.00 za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče, sourozence,

Františka Pavlíčka a Boží ochranu pro rodinu

sobota  18.  6.     7.45 za Marii Novotnou, manžela a dva syny

neděle   19.  6.    7.45 za zemřelou rodinu Steinhauserovu, Gruberovu

a celou přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  12. 6.  9.30 za děti, které přijmou Pána Ježíše a jejich rodiny

středa  15. 6. 17.30 za Aloise a Františka Kolářovi

neděle  19. 6.  9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    12. 6. 11.00 za živé a zemřelé obyvatele obce Kuřimská Nová Ves

za Marii Jaškovu, manžela, syny Josefa a Jaroslava a dvoje rodiče

čtvrtek   16. 6. 18.00 za rodiče Flekovy, Večeřovy, živou a zemřelou přízeň

neděle    19. 6. 11.00 za děti, které přijmou Pána Ježíše a jejich rodiny

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.033 Kč, Křoví 4.488 Kč, KNV 3.000 Kč

V neděli 12. června v 9.30 přijmou poprvé Pána Ježíše 4 děti v Křoví.

V neděli 12. června v 11.00 bude poutní mše svatá v Kuřimské Nové Vsi.

V pondělí 13. června v 18.00 bude Fatimský den, kdy se zase zasvětíme Panně Marii. Celebruje P. Tomáš Žižkovský, farář z Bořitova.

V sobotu 18. června v 9.00 je zpověd a nácvik na přijímání v KNV.

V sobotu 18. června v 13.00 začíná děkanátní setkání mládeže v Tišnově.

V neděli 19. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 6 dětí v KNV.

V pátek 24. června v 17.30 je zpověd a nácvik na přijímání v Deblíně.

V neděli 26. června bude při mši svaté sbírka na bohoslovce.

V neděli 26. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 7 dětí v Deblíně.

Od 9. do 14. srpna 2022 bude Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové. Přihlásit se musí každý sám na https://celostatnisetkanimladeze.cz.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 www.farnostdeblin.cz