Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 19. 6. do 26. 6. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 17. 06. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 19. 6. do 26. 6. 2022

 

Neděle  19. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

Úterý    21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Čtvrtek 23. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Pátek    24. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota 25. 6. Památka Neposkrněného Srdce Panny Marie

Neděle 26. 6. 13. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   19.  6.    7.45 za zemřelou rodinu Steinhauserovu, Gruberovu a přízeň

pondělí 20.  6.  18.00 na úmysl dárce

pátek    24.  6.  18.00 za Jana Růdu, jeho rodiče,Boží pomoc a ochranu za rodinu

sobota  25.  6.    7.45 za Pavla Koudelku, živou a zemřelou rodinu

neděle   26.  6. 11.00 za děti, které přijmou Pána Ježíše a jejich rodiny

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  19. 6.  9.30 za Farnost

středa  22. 6. 17.30 za Kongregaci sester Nejsvětějšího Spasitele ze Znojma

neděle  26. 6.  9.30 za rodinu Flekovu, Lacinovu a duše v očistci

za rodinu Urbánkovu a Zavřelovu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    19. 6. 11.00 za děti, které přijmou Pána Ježíše a jejich rodiny

čtvrtek   23. 6. 18.00 za Aloise a Františka Kolářovi

neděle    26. 6.   8.00 za Vladislava Bahenského, dceru Růženku, dvoje rodiče, živou a zemřelou přízeň

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.300 Kč, Křoví 7.575 Kč, KNV 7.920 Kč

V neděli 19. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 6 dětí v KNV.

V pátek 24. června v 17.30 je zpověd a nácvik na přijímání v Deblíně.

V pátek 24. června v 19.00 bude koncert skupiny Listověj v Křoví.

V neděli 26. června bude při mši svaté sbírka na bohoslovce.

V neděli 26. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 7 dětí v Deblíně.

V neděli 3. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křoví.

V neděli 3. července v 11.00 bude poutní mše svatá na Braníškově.

Dne 20. 5. 2022 vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru biskup Vojtěch zrušil s platností od 31. 5. 2022 dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, udělenou věřícím v brněnské diecézi dne 9. 10. 2020.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616