Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 17. 7. do 24. 7. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 16. 07. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 17. 7. do 24. 7. 2022

 

Neděle  17. 7. 16. Neděle v mezidobí

Pátek    22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény

Sobota   23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy

Neděle   24. 7. 17. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  17.  7.    7.45 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

pondělí18.  7.  18.00 za Cyrila Papouška, živé a zemřelé přibuzné

pátek    22.  7.  18.00 mše svatá nebude

sobota  23.  7.     7.45 mše svatá nebude

neděle   24.  7.    7.45 za Farnost

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  17. 7.  9.30 za Oldřicha Urbana, rodiče Urbánkovy, Urbanovy,

živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

středa  20. 7. 17.30 volná intence

neděle  24. 7.  9.30 volná intence

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    17. 7. 11.00 za Farnost

čtvrtek   21. 7. 18.00 za Václava Knoflíčka, živou a + přízeň a duše v očistci

neděle    24. 7. 11.00 za Miluši a Miloslava Jaškovy, rodinu Pestrovu a Jaškovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 6.700 Kč, Křoví 2.900 Kč, KNV 2.120 Kč

V neděli 17. července v 12.00 bude pokřtěna Mia Kateřina Svobodová z Katova v kostele v Kuřimské Nové Vsi.

V sobotu 23. července v 12.00 v Deblíně chtějí církevně uzavřít manželství              Bc. Lukáš Štěrba, Deblín 342 a Ing. Petra Ječmínková, Šafaříkova 222/4, Brno.

V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

V sobotu 13. srpna v 18.00 bude Fatimský den, kdy se zase zasvětíme Panně Marii. Celebruje P. Miroslav Dibelka, farář ze Žernůvky.

Od 9. do 14. srpna 2022 bude Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové. Přihlásit se musí každý sám na https://celostatnisetkanimladeze.cz.

V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

Přeji všem farníkům požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 www.farnostdeblin.cz