Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 24. 7. do 31. 7. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 22. 07. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 24. 7. do 31. 7. 2022


Neděle   24. 7. 17. Neděle v mezidobí

Pondělí 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

Úterý    26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Středa   27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů

Pátek    29. 7. Památka sv. Marty, Marie a Lazara

Neděle   31. 7. 18. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   24.  7.    7.45 za Jaromíra Klusáka, dvoje rodiče a duše v očistci

pondělí25.  7.   18.00 mše svatá nebude

pátek    29.  7.  18.00 za Zdeňka Kovaříka, dvoje rodiče a Boží ochranu

sobota  30.  7.     7.45 mše svatá nebude

neděle   31.  7.    7.45 za Marka Pavlíčka, rodinu Urbanovu, Pavlíčkovu, Weiserovu, Iždinskou, živou a zemřelou přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  24. 7.  9.30 za rodinu Ráčkovu a uzdravení

za živou a zemřelou rodinu Piskovu, Dvořáčkovu, syna Jindřicha,jeho manželku

středa  27. 7. 17.30 mše svatá nebude

neděle  31. 7.  9.30 Křižínkov: za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    24. 7. 11.00 za Miluši a Miloslava Jaškovy, rodinu Pestrovu a Jaškovu

čtvrtek   28. 7. 18.00 mše svatá nebude

neděle    31. 7. 11.00 za Václava Knoflíčka, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.980 Kč, Křoví 3.020 Kč, KNV 1.850 Kč

V sobotu 23. července v 12.00 v Deblíně chtějí církevně uzavřít manželství              Bc. Lukáš Štěrba, Deblín 342 a Ing. Petra Ječmínková, Šafaříkova 222/4, Brno.

V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

V sobotu 13. srpna v 18.00 bude Fatimský den, kdy se zase zasvětíme Panně Marii. Celebruje P. Miroslav Dibelka, farář ze Žernůvky.

Od 9. do 14. srpna 2022 bude Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové. Přihlásit se musí každý sám na https://celostatnisetkanimladeze.cz.

V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

Přeji všem farníkům požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616