Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 1. 8. do 7. 8. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 29. 07. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 1. 8. do 7. 8. 2022


Neděle   31. 7. 18. Neděle v mezidobí

Pondělí   1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa

Čtvrtek   4. 8. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Sobota    6. 8. Svátek Proměnění Páně

Neděle     7. 8. 19. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   31.  7.    7.45 za Marka Pavlíčka, rodinu Urbanovu, Pavlíčkovu, Weiserovu, Iždinskou, živou a zemřelou přízeň

pondělí  1. 8.   18.00 mše svatá nebude

pátek      5  8.   18.00 za živou a zemřelou rodinu Lundovu, Vítovu a d. v o.

sobota    6. 8.     7.45 za duše v očistci

neděle    7. 8.     7.45 za Antonína a Helenu Staňkovy, vnučku Karolínu a celou zemřelou přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  31. 7.  9.30 Křižínkov: za živé a zemřelé obyvatele obce

středa    3. 8. 17.30 mše svatá nebude

neděle    7. 8.  9.30 za Emilii a Josefa Karmazinovy, Františku a Jana Bartoškovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

za rodinu Pokornou, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    31. 7. 11.00 za Václava Knoflíčka, živou a + přízeň a duše v očistci

čtvrtek     4. 8. 18.00 mše svatá nebude

neděle      7. 8. 11.00 za rodiče Dobešovy, syna Zdeňka, rodiče Tomkovy,

syna Františka, Josefa a celou rodinu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.980 Kč, Křoví 3.020 Kč, KNV 1.850 Kč

V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

V sobotu 6. srpna v 13.00 bude pokřtěn Adam Jakub Herodes v Deblíně.                 

V neděli 7. srpna v 9.30 bude pokřtěna Agáta Kaštanová v Křoví.

V sobotu 13. srpna v 18.00 bude Fatimský den, kdy se zase zasvětíme Panně Marii. Celebruje P. Miroslav Dibelka, farář ze Žernůvky.

Od 9. do 14. srpna 2022 bude Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové. Přihlásit se musí každý sám na https://celostatnisetkanimladeze.cz.

V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

Přeji všem farníkům požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616