Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 21. 8. do 28. 8. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 20. 08. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 21. 8. do 28. 8. 2022

 

Neděle   21. 8. 21. Neděle v mezidobí

Pondělí 22. 8. Památka Panny Marie Královny

Středa   24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Sobota  27. 8. Památka sv. Moniky

Neděle   28. 8. 22. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  21. 8.   11.00 na poděkování za 60. let života

pondělí22. 8.   18.00 mše svatá nebude

pátek    26  8.   18.00 za rodinu Kloudovu a Kropáčkovu

sobota  27. 8.   18.00 mše svatá nebude

neděle  28. 8.     7.45 za Jiřího Novotného, rodiče, bratra, živou a zemřelou rodin

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  21. 8.  9.30 za Farnost

pondělí22. 8.15.00 pohřební mše svatá za Boženu Skulovou

středa  24. 8. 17.30 mše svatá nebude

neděle  28. 8.  9.30 za mír ve světě a oběti válek

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    21. 8. 11.00 za Miloslava a Miluši Jaškovy, rodinu Jaškovu a Pestrovu

čtvrtek   25. 8. 18.00 mše svatá nebude

neděle    28. 8. 11.00 za Miloslava a Marii Jaškovy z Níhova

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 1.410 Kč, Křižínkov 2.434 Kč, KNV 3.335 Kč

V neděli 21. srpna v 12.00 bude pokřtěna Julie Pelikánová z Katova v kostele v Kuřimské Nové Vsi.

V sobotu 27. srpna bude Diecézní pouť rodin v Předklášteří v areálu kláštera Porta coeli. V 10.15 bude mše svatá. Celebruje brněnský biskup Pavel Konzbul.

V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

Přeji všem farníkům požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616