Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 11. 9. do 18. 9. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 09. 09. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 11. 9. do 18. 9. 2022


Neděle   11. 9. 24. Neděle v mezidobí

Úterý    13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa

Středa   14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže

Čtvrtek 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné

Neděle   18. 9. 25. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  11. 9.     7.45 za rodinu Gelnarovu, živou a zemřelou přízeň

úterý    13. 9.   18.00 za rodiče Moučkovy, vnučku a Boží ochranu

pátek    16. 9.  15.00 pohřební mše svatá

                        18.00 za rodinu Zavřelovu, Borkovcovu a duše v očistci

sobota  17. 9.     7.45 za Karla Kovaříka, rodinu Kovaříkovu a Vykypělovu

neděle  18. 9.     7.45 za Jana Šebka, živou a zemřelou přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  11. 9.  9.30 za rodinu Doubkovu, Havelkovu, živou a zemřelou přízeň

za Jana Knola, rodiče Knolovy, Macháčkovy, živou a zemřelou přízeň a d. v o.

středa  14. 9. 17.30 za rodinu Holánkovu, Midrlovu, živou a zemřelou přízeň

neděle  18. 9.  9.30 za rodiče Němcovy, dceru Marii, rodinu Ráčkovu, živou a zemřelou přízeň; za rodinu Midrlovu, Domesovu, živou a + přízeň,duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    11. 9. 11.00 za rodiče Grošofovy a Jaškovy, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek   15. 9. 18.00 za rodinu Pohankovu, Maškovu, celou přízeň,duše v očistci

neděle    18. 9. 11.00 za zemřelou Marii Danielovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.580 Kč, Křoví 0 Kč, KNV 2.795 Kč

Od 1. 9. byl ustanoven administrátorem ve farnosti Svatoslav P. Petr Papoušek.

V neděli 11. září v 9.30 bude mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 11. září v 11.00 budu mít první mši svatou ve Svatoslavi.

V neděli 11. září v 14.30 bude poutní mše svatá na Žernůvce.

Celebruje P. Ervín Jansa. Bohoslužbu doprovodí schóla z Deblína.

V úterý 13. září bude Fatimský den a po mši svaté pobožnost k P. Marii. Celebrovat bude P. Pavel Kopecký, farář z Čebína.

V sobotu 17. září v 11.00 v Kuřimské Nové Vsi chtějí církevní manželství uzavřít Kristýna Balášová a Miroslav Pestr, oba bytem Kuřimská Nová Ves

Učit se bude v týdnu od 19. 9. v pondělí v Deblíně, ve čtvrtek v Katově, v pátek v Křoví.

Přihlášky do náboženství si vyzvedněte ve škole v Deblíně, Křoví a Katově.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616