Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 2. 10. do 9. 10. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 30. 09. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 2. 10. do 9. 10. 2022

 

Neděle   2. 10. 27. Neděle v mezidobí

Úterý    4. 10. Památka sv. Františka z Assisi

Pátek    7. 10. Památka Panny Marie Růžencové

Neděle   9. 10. 28. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  2. 10.     7.45 za P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu

Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

pondělí3. 10.   17.00 mše svatá nebude

pátek    7. 10.  17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

sobota  8. 10.     7.45 za manžele Šebkovy, Štěrbovy, živou a zemřelou přízeň

neděle  9. 10.     7.45 za zemřelé rodiče Sojkovy, syna Libora a celou přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  2. 10.  9.30 za Farnost

středa  5. 10. 17.30 za Jaroslava Šmerdu, rodiče Šmerdovy, živou a + přízeň

neděle  9. 10.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu, Hanákovu a d. v o.

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    2. 10. 11.00 Prosatín za živé a zemřelé obyvatele obce

čtvrtek   6. 10. 16.00 za P. Jana Podveského, rodinu Podveských,

živé a zemřelé kněze působící ve farnosti

neděle    9. 10. 11.00 za rodinu Urbanovu a dva syny

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.540 Kč, Křoví 5.163 Kč, KNV 1.615 Kč

V neděli 2. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

V neděli 2. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.

V neděli 2. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.

V neděli 9. října v 9.30 je setkání rodičů a dětí před 1. sv. přijímáním v Křoví.

Ve čtvrtek 13. října v 18.00 bude pouť Nový Jeruzalém v Křoví.

V neděli 16. října je představení dětí před prvním svatým přijímáním.

V neděli 23. října bude při mši svaté sbírka na misie.

Do náboženství se přihlásilo ve farnosti Deblín 27 dětí.

A ve farnosti Křoví 35 dětí, z toho v Křoví 14 dětí a v Katově 21 dětí.

Pokud máte zájem, od října začne na faře v Deblíně příprava na svátost biřmování. Tato svátost je nutná k tomu, abych mohl být kmotr u křtu.

Rok narození 2008 a starší se mohou přihlásit u svého faráře do 15.10.2022.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616