Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 9. 10. do 16. 10. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 03. 10. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 9. 10. do 16. 10. 2022


Neděle   9. 10. 28. Neděle v mezidobí

Sobota 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Neděle 16. 10. 29. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    9. 10.     7.45 za zemřelé rodiče Sojkovy, syna Libora a celou přízeň

pondělí10. 10.   17.00 za Marka Papouška a Pavlu Marečkovu

pátek    14. 10.  17.00 za rodinu Zelinkovu, Balánovu a Foltovu

sobota  15. 10.     7.45 mše svatá nebude

neděle  16. 10.     7.45 za rodinu Dvořákovu a Chomoutovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    9. 10.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu, Hanákovu a d. v o.

čtvrtek13. 10. 18.00 za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy,

celou živou a zemřelou přízeň

neděle  16. 10.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Ráboňovu, syna Františka, rodinu Padrtovu; za rodinu Skulovu, Černou, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    9. 10. 11.00 za rodinu Urbanovu a dva syny

čtvrtek 13. 10. 16.00 mše svatá nebude

neděle  16. 10. 11.00 za rodinu Danielovu, Žákovu, živé a zemřelé příbuzné

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle    9. 10. 11.00 na úmysl dárce (otec Petr)

neděle  16. 10. 11.00 za Farnost (otec Mirek)

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 5.218 Kč, Křoví 5.900 Kč, Prosatín 7.375 Kč

V neděli 9. října v 9.30 je setkání rodičů a dětí před 1. sv. přijímáním v Křoví.

V neděli 9. října v 9.30 bude mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

Ve čtvrtek 13. října v 18.00 bude pouť Nový Jeruzalém v Křoví.

V neděli 16. října je představení dětí před prvním svatým přijímáním.

V neděli 23. října bude při mši svaté sbírka na misie.

Do náboženství se přihlásilo ve farnosti Deblín 27 dětí.

Ve farnosti Křoví 35 dětí, z toho v Křoví 14 dětí a v Katově 21 dětí.

Pokud máte zájem, od října začne na faře v Deblíně příprava na svátost biřmování. Tato svátost je nutná k tomu, abych mohl být kmotr u křtu.

Rok narození 2008 a starší se mohou přihlásit u svého faráře do 15.10.2022.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616