Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 6. 11. do 13. 11. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 05. 11. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 6. 11. do 13. 11. 2022

 

Neděle   6. 11. 32. Neděle v mezidobí

Středa    9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Čtvrtek10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Pátek    11. 11. Památka sv. Martina, biskupa

Sobota 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Neděle 13. 11. 33. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    6. 11.     7.45 za Farnost

pondělí  7. 11.   17.00 za rodiče Sojkovy, syna, vnučku a Boží ochranu

pátek    11. 11.  17.00 za Ladislava Juříčka, sourozence, Františka Pavlíčka, dvoje rodiče a Boží ochranu

sobota  12. 11.     7.45 za rodinu Vítovu a Štetinovu

neděle  13. 11.     7.45 za Růženu Zavřelovu, Jana Šebka, rodinu Šebkovu, Zavřelovu, Urbanovu a živou rodinu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    6. 11.   9.30 za rodinu Dvořáčkovu, Piskovu, živou a zemřelou přízeň

za Jaroslava Weigla, jeho rodiče, rodiče Skulovy a duše v očistci

středa    9. 11. 17.30 za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Knotkovu a d. v o.

neděle  13. 11.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    6. 11.  11.00 za rodiče Pestrovy, Matouškovy, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek 10. 11.  16.00 za rodinu Staňkovu, Balákovu, Lacinovu, Milana Kopečnýho, živé a zemřelé příbuzné

neděle  13. 11.  11.00 za rodiče Flekovy, Večeřovy, živé a zemřelé příbuzné

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  13. 11. 11.00 za Farnost (otec Pavel)

neděle  20. 11. 11.00 Mše svatá: za Františku a Jindřicha Štěpánkovy, Marii Montágovou, celou živou a zemřelou rodinu Antlovu a Šrámkovu (otec Petr)

neděle  27. 11. 11.00 Modlitba: za rodiče Marii a Josefa Maloňovy, syna Josefa, Marii a Jana Kerberovy, Františka Urbánka, celou rodinu, Zdeňka Číháčka a celou rodinu (akolyta Mirek)

 
Sbírka: Deblín 8.280 Kč, Křoví 3.495 Kč, KNV 3.982 Kč

V neděli 6. listopadu bude sbírka na Fond Puls na podporu našich kněží.

Ve středu 9. listopadu v 18.00 bude setkání Ekonomické farní rady v Křoví.

V neděli 13. listopadu bude sbírka na podporu katolických médií.

V pátek 11. listopadu v 18.00 bude setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

V neděli 13. listopadu v 9.30 bude mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 13. listopadu je v 11.00 při mši svaté křest Natálie Tomkové v KNV.

V neděli 13. 11. nás navštíví nový generální vikář brněnské diecéze P. Pavel Kafka, bývalý farář ve Svatoslavi. Při mši svaté představí akolyty pana Miroslava Staňka, který bude vypomáhat v této farnosti s bohoslužbou.

V neděli 14. 11. v 17.00 je Fatimský den, slouží P. Pavel Seidl, farář z Krucemburku.

Církevní stolní kalendáře na rok 2023 můžete zakoupit za 75 Kč v sakristii.

 

Fond Puls na podporu našich kněží:

Každý účastník bohoslužeb by měl za rok do Fondu Puls zaplatit 480 Kč.

Farnost Deblín má 37 donátorů, tj. 27% farníků. Letos je třeba zaplatit 80.461 Kč, zbývá vybrat 34.516 Kč.

Farnost Křoví má 15 donátorů, tj. 16% farníků. Letos je třeba zaplatit 48.963 Kč, zbývá vybrat 29.403 Kč.

Farnost Svatoslav má 8 donátorů, tj. 36% farníků. Letos je třeba zaplatit 21.531 Kč, zbývá vybrat 9.931 Kč.

Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz.

Rád bych Vás informoval, že v této pro nás všechny nelehké době, PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora registrovaného od 1.10. do 31.12.2022. Pozvěte Vaše přátele k donátorství, aby se i oni stali energií naší farnosti. Vaše slovo je tím nejlepším doporučením.