Zpět na původní článek na webu

Výměna oken na věži kostela sv. Petra a Pavla v Křoví

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 11. 2022Výměna oken na věži kostela sv. Petra a Pavla v Křoví

Na věži kostela sv. Petra a Pavla jsou tři okna o rozměrech 155 x 300 cm. Vlivem stáří a povětrnostních vlivů byla již okna ve špatném stavu. Některé vnitřní příčky byly tak poškozené, že musela být provizorně vyztužena, aby nedošlo k vypadnutí skla. To bylo v některých případech již nahrazeno plexisklem. Byla provedena demontáž tří stávajících rozměrů, profilů a jejich členění včetně žaluzií. Kování bylo obnoveno dle dochovaných částí. Povrchová úprava byla provedena lazurou stejně jako na vchodových dveřích kostela. Nová okna byla osazena a zapraveno ostění.

Práce realizovala firma Truhlářství Bočková s. r. o. ze Žďárce. Celkové náklady na projekt byly 285 313 Kč. Žádali jsme o dotaci Kraj Vysočina, ale bohužel jsme dotaci nedostali. Proto bych chtěl poděkovat obcím, které na projekt přispěly: Obec Křoví 100 000 Kč, Obec Křižínkov 25 000 Kč, Obec Katov 25 000 Kč. Farnost tedy zaplatila 135 313 Kč. Realizací projektu došlo k záchraně kulturní památky a zabránilo se dalším případným škodám. Kostel sv. Petra a Pavla slouží k bohoslužebným účelům, ale též je využíván k pořádání kulturních akcí, které slouží celé obci a širšímu okolí. V roce 2024 bychom chtěli pokračovat v opravách kostela nátěrem fasády a oken. Rozpočet na tento projekt je z roku 2021. Tehdy to bylo 294 113 Kč. Pak už by měl být kostel celkově opraven. Kdyby chtěl někdo přispět na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Křoví, může na účet Římskokatolické farnosti 188642661/0300. Děkuji vám za vaše dary.

Petr Papoušek, farář