Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 13. 11. do 20. 11. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 12. 11. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 13. 11. do 20. 11. 2022


Neděle 13. 11. 33. Neděle v mezidobí

Čtvrtek17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Neděle 20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  13. 11.     7.45 za Růženu Zavřelovu, Jana Šebka, rodinu Šebkovu, Zavřelovu, Urbanovu a živou rodinu

pondělí14. 11.   17.00 mše svatá nebude

pátek    18. 11.  17.00 za Jana Růdu, jeho rodiče, Boží pomoc a ochranu

sobota  19. 11.     7.45 za rodinu Moučkovu, vnučku a Boží ochranu

neděle  20. 11.     7.45 za P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  13. 11.   9.30 za Farnost

středa  16. 11. 17.30 za Zdeňka Hrubého

neděle  20. 11.   9.30 za Jindřicha Voborného, dvě manželky, syny Jindřicha a Josefa s manželkami a živou rodinu; za rodinu Minaříkovu, Skalníkovu, Osvalda Vašíčka, d. v o.

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  13. 11.  11.00 za rodiče Flekovy, Večeřovy, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek 17. 11.  16.00 za rodinu Komprsovu, Krnákovu, živé a zemřelé příbuzné

neděle  20. 11.  11.00 za Farnost

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  20. 11. 11.00 Mše svatá: za Františku a Jindřicha Štěpánkovy, Marii Montágovou, celou živou a zemřelou rodinu Antlovu a Šrámkovu (otec Petr)

neděle  27. 11. 11.00 Modlitba: za rodiče Marii a Josefa Maloňovy, syna Josefa, Marii a Jana Kerberovy, Františka Urbánka, celou rodinu, Zdeňka Číháčka a celou rodinu (akolyta Mirek)

 

Sbírka: Deblín 12.300 Kč, Křoví 9.340 Kč, KNV 7.250 Kč

V neděli 13. listopadu bude sbírka na podporu katolických médií.

V neděli 13. listopadu v 9.30 bude mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 13. listopadu je v 11.00 při mši svaté křest Natálie Tomkové v KNV.

V sobotu 19. listopadu v 10.30 bude pokřtěn Matěj Svozil v Deblíně.

V pondělí 21. listopadu v 18.00 bude setkání EFR Křoví na faře v Deblíně.

Ve čtvrtek 24. listopadu v 17.00 bude setkání varhaníků v Níhově.

V pátek 25. listopadu v 18.00 bude setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

Církevní stolní kalendáře na rok 2023 můžete zakoupit za 75 Kč v sakristii.

Fond Puls na podporu našich kněží

Každý účastník bohoslužeb by měl za rok do Fondu Puls zaplatit 480 Kč.

Farnost Deblín má 37 donátorů, tj. 27% farníků. Letos třeba zaplatit 80.461 Kč, zbývá ještě vybrat 12.416 Kč.

Farnost Křoví má 15 donátorů, tj. 16% farníků. Letos třeba zaplatit 48.963 Kč, zbývá ještě vybrat 19.013 Kč.

Farnost Svatoslav má 8 donátorů, tj. 36% farníků. Letos třeba zaplatit 21.531 Kč, zbývá ještě vybrat 9.931 Kč.

Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz.

Rád bych Vás informoval, že v této pro nás všechny nelehké době, PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora registrovaného od 1.10. do 31.12.2022. Pozvěte Vaše přátele k donátorství, aby se i oni stali energií naší farnosti. Vaše slovo je tím nejlepším doporučením.

 

Přípojka plynu, vody a kanalizace v kostele sv. Mikuláše v Deblíně

Práci na přípojce plynu, vody a kanalizace realizovala firma Noresta s. r. o. z Brna. Celkové náklady na projekt byly 394.853 Kč. Chtěl bych poděkovat obcím, které na projekt přispěly: Obec Deblín 250.000 Kč, Obec Braníškov 25.000 Kč, Obec Úsuší 10.000 Kč a dar farníka byl 10.000. Farnost zaplatila 99.853 + DPH 21% Kč. Za archeologický výzkum farnost zaplatila 10.000 Kč.