Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 20. 11. do 27. 11. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 17. 11. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 20. 11. do 27. 11. 2022


Neděle  20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

Pondělí 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý    22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek 24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků

Neděle  27. 11. 1. Neděle adventní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   20. 11.   7.45 za P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

pondělí 21. 11. 17.00 na úmysl dárce

pátek     25. 11. 17.00 za živou a zemřelou rodinu Zavřelovu, Borkovcovu, d.v.o.

sobota   26. 11.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Kamlarovu, Sovovu, duše v o.

neděle    27. 11.  7.45 za Farnost

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  20. 11.   9.30 za Jindřicha Voborného, dvě manželky, syny Jindřicha a Josefa s manželkami a živou rodinu; za Karla Minaříka a duše v očistci

středa  23. 11. 17.30 za rodinu Komprsovu, Krnákovu, živé a zemřelé příbuzné

neděle  27. 11.   9.30 za Jiřího Doležala, rodinu Doležalovu, Ráčkovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci; živou a zemřelou rodinu Mičánkovu, Klusákovu, Josefa Knoflíčka a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  20. 11.  11.00 za Farnost

čtvrtek 24. 11.  16.00 za rodinu Maškovu, Vrzalovu, nemocnou osobu,

živé a zemřelé příbuzné

neděle  27. 11.  11.00 za Miroslava Pestra, dvoje rodiče a sourozence

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  20. 11. 11.00 Mše svatá: za Františku a Jindřicha Štěpánkovy, Marii Montágovou, celou živou a zemřelou rodinu Antlovu a Šrámkovu (otec Petr)

neděle  27. 11. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

 

Sbírka: Deblín 6.055 Kč, Křoví 3.778 Kč, KNV 4.068 Kč

V pondělí 21. listopadu v 18.00 bude setkání EFR Křoví na faře v Deblíně.

Ve čtvrtek 24. listopadu v 17.00 bude setkání varhaníků v Níhově.

V pátek 25. listopadu v 19.00 bude setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

V neděli 27. listopadu bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

Celou dobu adventní prožívejme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Církevní stolní kalendáře na rok 2023 můžete zakoupit za 75 Kč v sakristii.