Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 27. 11. do 4. 12. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 26. 11. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 27. 11. do 4. 12. 2022


Neděle  27. 11. 1. Neděle adventní

Středa   30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek   3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Neděle    4. 12. 2. Neděle adventní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    27. 11.  7.45 za Farnost

pondělí  28. 11.17.00 mše svatá nebude

pátek       2. 12. 17.00 za Miroslava Hořínka, rodiče a duše v očistci

sobota     3. 12.   7.45 za manžele Šebkovy, Štěrbovy a živou rodinu

neděle     4. 12.   7.45 za P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  27. 11.   9.30 za Jiřího Doležala, rodinu Doležalovu, Ráčkovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci; živou a zemřelou rodinu Mičánkovu, Klusákovu, Josefa Knoflíčka a duše v očistci

středa  30. 11. 17.30 na úmysl dárce

neděle    4. 12.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  27. 11.  11.00 za Miroslava Pestra, dvoje rodiče a sourozence

čtvrtek   1. 12.  16.00 na úmysl dárce

neděle    4. 12.  11.00 za Ladislava Maška, rodiče, živou a zemřelou přízeň

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  27. 11. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

neděle    4. 12. 11.00 Mše svatá: za Vladimíra Krézka, rodiče Krézkovy

a Rudňanské, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

za rodiče Marii a Josefa Maloňovy, syna Josefa, Marii a Jana Kerberovy, Františka Urbánka, celou rodinu, Zdeňka Číháčka a celou rodinu

 

Sbírka: Deblín 4.141 Kč, Křoví 4.779 Kč, KNV 2.947 Kč

V neděli 27. listopadu bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

V pátek 2. prosince v 18.00 bude setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

V sobotu 3. prosince v 12.30 bude pokřtěn Matyáš Kraus v Deblíně.

V neděli 4. prosince možná přijde po mši svaté Mikuláš.

Celou dobu adventní prožívejme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Církevní stolní kalendáře na rok 2023 můžete zakoupit za 75 Kč v sakristii.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 www.farnostdeblin.cz