Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 4. 12. do 11. 12. 2022

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 02. 12. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 4. 12. do 11. 12. 2022


Neděle    4. 12. 2. Neděle adventní

Středa     7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek   8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Neděle  11. 12. 3. Neděle adventní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle     4. 12.   7.45 za P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

pondělí   5. 12. 17.00 na úmysl dárce

úterý       6. 12. 17.00 volná intence

pátek       9. 12. 17.00 volná intence

sobota   10. 12.   7.45 volná intence

neděle   11. 12.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Janíčkovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    4. 12.   9.30 za Farnost

středa    7. 12. 17.30 za Adolfa Mrázka, Jiřího Strejce a duše v očistci

neděle  11. 12.   9.30 za Josefa Suchomela, rodiče, rodinu Polovu, duše v očistci

za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    4. 12.  11.00 za Ladislava Maška, rodiče, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek   8. 12.  16.00 za Marka Papouška a Pavlu Marečkovu

neděle  11. 12.  11.00 za rodinu Pestrovu, Mičánkovu, Musilovu a Bednářovu

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle    4. 12. 11.00 Mše svatá: za Vladimíra Krézka, rodiče Krézkovy

a Rudňanské, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

za rodiče Marii a Josefa Maloňovy, syna Josefa, Marii a Jana Kerberovy, Františka Urbánka, celou rodinu, Zdeňka Číháčka a celou rodinu

neděle  11. 12. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

 

Sbírka: Deblín 4.915 Kč, Křoví 4.127 Kč, KNV 3.176 Kč

V neděli 4. prosince možná přijde po mši svaté Mikuláš.

V pátek 9. prosince v 17.00 bude setkání biřmovanců v kostele v Deblíně.

V neděli 11. prosince bude sloužit mše svaté novokněz P. Jan Kříž.

V úterý 13. prosince bude Fatimský den a po mši svaté pobožnost

k Panně Marii. Celebrovat bude P. Pavel Merta, farář z Miroslavi.

Církevní stolní kalendáře na rok 2023 můžete zakoupit za 75 Kč v sakristii.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616