Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 5. 2. do 12. 2. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 02. 02. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 5. 2. do 12. 2. 2023


Neděle    5. 2. 5. Neděle v mezidobí

Pondělí   6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Pátek     10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny

Neděle  12. 2. 6. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    5. 2.   7.45 za Farnost

pondělí  6. 2. 17.00 mše svatá nebude

pátek    10. 2. 17.00 za Zdeňka Kovaříka, dvoje rodiče, živou rodinu a d. v o.

sobota  11. 2.   7.45 za manžele Šebkovy, Štěrbovy, živou a zemřelou rodinu

neděle  12. 2.   7.45 za Josefa Babáka, + rodiče Babákovy a živou rodinu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    5. 2.   9.30 za rodinu Pokornou, živou a zemřelou rodinu

za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

středa    8.  2. 17.30 mše svatá nebude

neděle  12. 2.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    5.  2. 11.00 za rodinu Flekovu, Večeřovu, Kupských, živé a zemřelé příbuzné a na poděkování za 80. let života

čtvrtek   9.  2. 16.00 mše svatá nebude

neděle  12.  2. 11.00 za rodinu Štouračovu, Šrubařovu, živé a zemřelé příbuzné

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle    5. 2. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

neděle  12. 2. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

 

Sbírka: Deblín 3.070 Kč, Křoví 4.232 Kč, KNV 2.860 Kč

V neděli 5. února v 9.30 bude pokřtěna Natálie Marie Voborná v Křoví.

V neděli 5. února se bude po mši svaté udělovat svatoblažejské požehnání.

V neděli 12. ledna je v 9.30 mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V pátek 17. února v 18.00 bude setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

V sobotu 18. února v 11.00 bude pokřtěna Barbora Marie Brigita Rybičková v Deblíně.

24. až 25. února bude Postní duchovní obnova. Povede ji P. Petr Balát, farář z Budišova. Téma bude velikonoční obnova křtu.

Od 6. do 11. února budu na duchovních cvičeních v Kostelním Vydří.

V době nepřítomnosti zastupuje P. Miroslav Dibelka, mobil 731 621 293.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616