Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 19. 2. do 26. 2. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 18. 02. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 19. 2. do 26. 2. 2023


Neděle  19. 2. 7. Neděle v mezidobí

Středa   22. 2. Popeleční středa (den přísného postu)

Neděle  26. 2. 1. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   19. 2.   7.45 za dvoje zemřelé rodiče a celou rodinu

pondělí 20. 2. 17.00 na úmysl dárce

středa   22. 2. 19.00 za + Františka Staňka, rodiče a celou zemřelou přízeň

pátek    24. 2. 17.00 za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

sobota  25. 2.   7.45 za spolužáky a učitele

neděle  26. 2.   7.45 za Farnost

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  19. 2.   9.30 za živou a + rodinu Mičánkovu, Klusákovu a duše v očistci

za Oldřicha Urbana, rodinu Urbanovu, Urbánkovu, živou a zemřelou přízeň

středa  22.  2. 17.30 za obrácení hříšníků

neděle  26. 2.   9.30 za rodinu Ráčkovu, Vildomcovu, živou a + přízeň a d. v o.

za Jindřicha Voborného, dvě manželky, syny Jindřicha a Josefa s manželkami, živou rodinu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  19.  2. 11.00 za Farnost

čtvrtek 23.  2. 16.00 za Martina Vlka

neděle  26.  2. 11.00 za Marii a Františka Musilovy, rodiče Bednářovy a celou rodinu

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  19. 2. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

neděle  26. 2. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

 

Sbírka: Deblín 4.232 Kč, Křoví 3.959 Kč, KNV 2.325 Kč

V neděli 19. února bude při mši svaté sbírka Haléř svatého Petra.

Ve středu 22. února se bude při mši svaté udělovat popelec.

V pátek 24. února v 18.00 bude setkání biřmovanců v kostele v Deblíně.

24. až 25. února bude Postní duchovní obnova. Povede ji P. Petr Balát,

farář z Budišova. Téma bude velikonoční obnova křtu.

V neděli 26. února budou přijati naše dvě katechumenky Jitka a Simona mezi čekatele křtu biskupem Pavlem v Brně.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616