Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 26. 2. do 5. 3. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 24. 02. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 26. 2. do 5. 3. 2023

 

Neděle  26. 2. 1. Neděle postní

Neděle    5. 3. 2. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  26. 2.   7.45 za Farnost

pondělí 27. 2. 17.00 mše svatá nebude

pátek      3. 3. 17.00 za rodiče Sojkovy, syna Libora a celou zemřelou přízeň

sobota    4. 3.   7.45 za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

neděle    5. 3.   7.45 za Antonína a Helenu Staňkovy, vnučku Karolínu a + přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  26. 2.   9.30 za rodinu Ráčkovu, Vildomcovu, živou a + přízeň a d. v o.

za Jindřicha Voborného, dvě manželky, syny Jindřicha a Josefa s manželkami, živou rodinu a duše v očistci

středa    1.  3. 17.30 za duše v očistci

neděle    5. 3.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  26.  2. 11.00 za Marii a Františka Musilovy, rodiče Bednářovy a celou rodinu

čtvrtek   2.  3. 16.00 za Martina Vlka

neděle    5.  3. 11.00 za Františka Jaška, manželku, syny Josefa a Jaroslava,

živé a zemřelé příbuzné

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  26. 2. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

neděle    5. 3. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

1/ Za rodinu Křístelovu a duše v očistci

2/ Za rodinu Suchomelovu, Kovaříkovu, Bartoškovu, Klímovu

 

Sbírka na Halíř: Deblín 6.070 Kč, Křoví 6.847 Kč, KNV 2.935 Kč

V pátek 3. března v 18.00 je večer chval nejen pro biřmovance v kostele v Deblíně.

V neděli 12. března bude všechny mše svaté na 5. výročí obnovy misií sloužit P. Marek Dunda, farář z Vranova nad Dyjí.

V pondělí 13. března bude Fatimský den. Celebruje P. Milan Těžký,

farář z Rudíkova. Odtud jsou rodáci P. Jan Fejta a P. Jaroslav Jaša.

Svátost nemocných se bude udělovat až v době velikonoční.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616