Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 5. 3. do 12. 3. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 04. 03. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 5. 3. do 12. 3. 2023


Neděle    5. 3. 2. Neděle postní

Neděle  12. 3. 3. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    5. 3.   7.45 za Antonína a Helenu Staňkovy, vnučku Karolínu a + přízeň

pondělí  6. 3. 17.00 mše svatá nebude

pátek    10. 3. 17.00 za rodinu Juříčkovu, Heralovu, Pavlíčkovu, synovce Jaroslava a jeho dceru Markétu

sobota  11. 3.   7.45 za Jiřinu Koudelkovu, dvoje rodiče a živou rodinu

neděle  12. 3.   7.45 za Jana Štěrbu, sourozence, rodiče, rodinu Havelkovu, Štěrbovu a Weiglovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    5. 3.   9.30 za Farnost

středa    8.  3. 17.30 mše svatá nebude

neděle  12. 3.   9.30 za rodinu Ráčkovu, Němcovu, Ficovu, Jaškovu, dva vnuky, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

za rodinu Kadlecovu, Nekvapilovu, Podsedkovu, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    5.  3. 11.00 za Františka Jaška, manželku, syny Josefa a Jaroslava,

živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek   9.  3. 16.00 za Miluši a Miloslava Jaškovy a jejich rodiče

neděle  12.  3. 11.00 za Farnost

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle    5. 3. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

neděle  12. 3. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

 

Sbírka na Halíř: Deblín 4.430 Kč, Křoví 4.182 Kč, KNV 1.932 Kč

V neděli 5. března bude při mši svaté v Křoví obřad přijetí do katechumenátu.

V neděli 12. března bude všechny mše svaté na 5. výročí obnovy misií sloužit P. Marek Dunda, farář z Vranova nad Dyjí.

V pondělí 13. března bude Fatimský den. Celebruje P. Milan Těžký,

farář z Rudíkova. Odtud jsou rodáci P. Jan Fejta a P. Jaroslav Jaša.

Svátost nemocných se bude udělovat až v době velikonoční.

Od 13. do 18. března budu na dovolené. Zastupuje P. Miroslav Dibelka, mobil 731 621 293.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616