Zpět na původní článek na webu

Přehled velikonočních bohoslužeb od 2. do 10. dubna 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 30. 03. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 2. do 10. dubna 2023


Neděle     2. 4. Květná (pašijová) neděle

Čtvrtek    6. 4. Zelený čtvrtek

Pátek       7. 4. Velký pátek (den přísného postu)

Sobota     8. 4. Bílá sobota

Neděle     9. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    2. 4.   7.45 za rodinu Crhovu, Jana Horkého, rodiče a sourozence Staňkovy

pondělí  3. 4. 17.00 za rodinu Pulkrábkovu, Uhrovu, Kristkovu a duše v očistci

                      18.00 až 19.00 svátost smíření na faře

čtvrtek   6. 4. 19.00 za kněze a nová kněžská a jáhenská povolání

pátek      7. 4. 19.00 Velkopáteční obřady

sobota    8. 4. 20.00 za udravení

neděle    9. 4.   7.45 za Farnost

pondělí 10. 4.   7.45 za rodiče Maškovy, Sojkovy a celou přízeň

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle     2. 4.   9.30 za Marii a Bedřicha Bružičkovy, Stanislava Sysla,

živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

čtvrtek    6. 4. 17.00 za kněze, nová kněžská a jáhenská povolání

pátek       7. 4. 17.00 Velkopáteční obřady

sobota     8. 4. 18.00 za Cyrila Papouška, živou a zemřelou přízeň

neděle     9. 4.   9.30 za Josefa Suchomela, rodiče, rodinu Polovu a duše v očistci

za Jřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, živou a zemřelou přízeň

pondělí 10. 4.   9.30 za Kongregaci křížových sester

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     2. 4. 11.00 za rodinu Pestrovu, Mičánkovu, Denkovu, Štursovu,

živé a zemřelé příbuzné

neděle      9. 4. 11.00 za Miroslava Pestra, dvoje rodiče, sourozence a přízeň

pondělí  10. 4. 11.00 za Farnost

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle      2. 4. 11.00 Mše svatá (otec Mirek)

čtvrtek     6. 4. 17.00 za kněze, nová kněžská a jáhenská povolání (otec Mirek)

pátek        7. 4. 17.00 Velkopáteční obřady (akolyta Mirek)

sobota      8. 4. Mše svatá nebude !!!

neděle      9. 4. 11.00 Mše svatá (otec Mirek)

pondělí  10. 4. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)


Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.750 Kč Křoví 2.956 Kč KNV 2.411 Kč.

V úterý 4. dubna navštěvuji nemocné před velikonocemi v Deblíně a okolí.

V neděli 9. dubna po mši svaté je žehnání velikonočních pokrmů.

Svátost nemocných v Deblíně a Křoví se bude udělovat až po velikonocích.

Přeji všem farníkům požehnané velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.