Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 9. 4. do 16. 4. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 07. 04. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 9. 4. do 16. 4. 2023


Neděle    9. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Neděle  16. 4. 2. Neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    9. 4.   7.45 za Farnost

pondělí 10. 4.   7.45 za rodiče Maškovy, Sojkovy a celou přízeň

čtvrtek 13. 4. 17.00 za Miroslava Hořínka, rodiče a duše v očistci

pátek    14. 4. 17.00 za Marii a Rudolfa Urbanovy, Bohumila Kříže, zemřelou přízeň

sobota  15. 4.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

neděle   16. 4.  7.45 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle     9. 4.   9.30 za Josefa Suchomela, rodiče, rodinu Polovu a duše v očistci

za Jřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, živou a zemřelou přízeň

pondělí 10. 4.   9.30 za Kongregaci křížových sester

středa  12.  4. 17.30 mše svatá nebude

neděle  16.  4.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle      9. 4. 11.00 za Miroslava Pestra, dvoje rodiče, sourozence a přízeň

pondělí  10. 4. 11.00 za Farnost

čtvrtek   13. 4. 16.00 mše svatá nebude                       

neděle    16. 4. 11.00 za rodinu Karmazínovu, Richtigovu, Lacinovu a Novotných

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle    9. 4. 11.00 Mše svatá (otec Mirek)

neděle  16. 4. 11.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

 

Sbírka: Deblín 5.926 Kč, Křoví 4.740 Kč, KNV 4.685 Kč

V pátek 14. března v 18.00 je setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

V sobotu 15. dubna v 11.00 je pokřtěna Viktorie Gabriela Vítová v Deblíně.

V sobotu 15. dubna v 15.00 bude odhalení pamětní desky S.M. Michaely Anděly Urbánkové ve Svatoslavi. Mši svatou celebruje  P. Pavel Kafka.

V neděli 16. dubna je v 9.30 mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 16. dubna v 9.30 bude pokřtěna Simona Magdaléna Špačková v Křoví.

V neděli 16. dubna v 9.30 bude pokřtěna Jitka Brigita Datínská v Křoví.

V neděli 30. dubna bude udělována svátost nemocných v Deblíně, Křoví a KNV

Přeji všem farníkům požehnané velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616