Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 14. 5. do 21. 5. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 12. 05. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 14. 5. do 21. 5. 2023

 

Neděle  14. 5. 6. Neděle velikonoční

Úterý    16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Sobota  20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Neděle  21. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   14. 5. 11.00 Čížky: za živé a zemřelé obyvatele obce

pondělí 15. 5. 17.00 za Farnost

pátek    19. 5. 17.00 za Marii Crhovou, manžela a celou rodinu

sobota  20. 5.   7.45 za Josefa Musila, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

neděle  21. 5.   7.45 za rodinu Dvořáčkovu, Vybíralovu a Boží ochranu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  14.  5.   9.30 za manžela, vnuka, živou a zemřelou rodinu Knoflíčkovu, Špačkovu, přízeň a duše v očistci

středa   17.  5. 17.30 za duše v očistci a nenarozené děti

neděle  21.  5.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu, Piskovu a Horkou

za Miroslava Pokladníka, Ludmilu Balabánovu, živou a zemřelou přízeň, d. v o.

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    14. 5.   8.00 za Farnost

čtvrtek   11. 5. 16.00 mše svatá nebude

neděle    21. 5. 11.00 za rodinu Vondrákovu, Krnákovu, Komprsovu

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  14. 5.   9.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

čtvrtek 18. 5. 17.00 mše svatá

neděle  21. 5.   9.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

 

Sbírka: Deblín 10.000 Kč, Křoví 3.379 Kč, KNV 1.485 Kč

V neděli 21. května v 7.45 bude pokřtěn Štěpán Josef Sojka v Deblíně.

V pátek 19. května v 18.00 bude setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

Ve středu 24. května v 18.00 je setkání dětí a rodičů před 1. přijímáním v Křoví.

V sobotu 27. května jedeme na děkanátní pouť do Butkova na Slovensko.

V neděli 28. května bude při mši svaté sbírka na Charitu.

Ve čtvrtek 1. června v 18.00 je zpověd a nácvik na přijímání v Deblíně.

V pátek 2. června bude od 18.00 do 22.00 Noc kostelů ve Svatoslavi.­­

V neděli 4. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 5 dětí v Deblíně.­

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616