Zpět na původní článek na webu

Program - Noc kostelů: Svatoslav 2. 6. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 05. 2023Program - Noc kostelů: Svatoslav 2.6.2023

 

 

18:00         Otevření kostela ve Svatoslavi

Prohlídka kostela + historie, fotografie z archivu,
  hravé úkoly pro děti

Sakristie: liturgické předměty - ornáty, nádobí

Varhany

Fara: ochutnávka mešního vína, občerstvení, káva, čaj,

 

18:30         Scénický tanec

 

18:45 Koncert: Martin Zavřel: varhany

 

Agáta Zavřelová: zpěv, Vojtěch Zavřel: violoncello

 

19:15          Prostor pro prohlídku kostela

 

19:30         Reportáž ze Svaté země

 

20:15          Prostor pro prohlídku kostela

 

20:30         Mše svatá

 

21:15         Deblínská schóla: modlitba zpěvem

 

21:55         Závěrečné požehnání: Obci a světuVýznam motta Noci kostelů 2023

 

Motto Noci kostelů 2023 zní:

Po světle dne totiž nastupuje NOC,
kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.

 

Neustále se střídá den a noc. Obecně se předpokládá, že člověk ve dne pracuje, tvoří, studuje? a v noci odpočívá, spí a nabírá sílu. Rytmus tohoto světa nám tento přirozený předpoklad často rozhazuje. Někdy pracujeme i v noci, protože pracovní zátěž je velká. To pak přináší zvýšenou únavu během dne a celý náš svět se jakoby zahalí do šedi.
Aby pro nás svět nebyl šedý a nepříjemný, navraťme se, pokud to jde, k onomu obecnému předpokladu: ve dne práce a v noci spánek. Dalším vhodným nástrojem je naučit se vždycky večer uzavřít den, říkáme tomu zpytování svědomí. Znamená to nejprve se podívat na to, co se událo, jak jsem naplnil výzvy, které přišly, zda jsem k nim byl odpovědný; pak je třeba vyjádřit lítost nad tím, co se nepovedlo a co jsem zanedbal, a na další den si vymezit předsevzetí jak jednat dál.

Třetí výzvou je, abychom se učili průběžně odpouštět a za odpuštění prosit. Apoštol Pavel píše: Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce (Ef 4,26).  Poznání sebe sama, které je plodem zpytování svědomí, je cestou k moudrosti. Moudrost pak přináší sílu pro všední den. Svět pak bude barevný tak, jak ve skutečnosti je.

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání