Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 28. 5. do 4. 6. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 26. 05. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 28. 5. do 4. 6. 2023


Neděle  28. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého

Pondělí 29. 5. Památka Panny Marie, Matky církve

Úterý    30. 5. Památka sv. Zdislavy

Středa  31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek  1. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Neděle   4. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   28. 5.   7.45 za živé a zemřelé členy živého růžence

pondělí 29. 5. 17.00 mše svatá nebude

pátek      2. 6. 17.00 na poděkování, za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu

sobota    3. 6.   7.45 na úmysl dárce

neděle    4. 6. 11.00 za děti, které poprvé přijmou Pána Ježíše a jejich rodiny

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  28.  5.   9.30 za Farnost

středa  31.  6. 17.30 za rodinu Vondrákovu, Krnákovu, Komprsovu

neděle    4.  6.   9.30 za Josefa a Otílii Komínkovy, jejich rodiče a sourozence

za Antonína a Vlastu Ráčkovy, jejich rodiče, syny, Miroslava a Marii Ráčkovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    28. 5. 11.00 za rodinu Pohankovu, Maškovu, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek     1. 6. 17.00 za Pavla Antla, rodinu Jakešovu, Madronovu,

živé a zemřelé příbuzné

neděle      4. 6.   8.00 za Marii Jaškovou, manžela, syny Jaroslava, Josefa a dvoje rodiče

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  28. 5.   9.00 Bohoslužba slova (akolyta Mirek)

neděle    4. 6. 11.00 Mše svatá (otec Mirek)

 

Sbírka: Deblín 5.464 Kč, Křoví 4.655 Kč, KNV 2.025 Kč

V neděli 28. května bude při mši svaté sbírka na Charitu.

Ve čtvrtek 1. června v 18.00 je zpověď a nácvik na přijímání v Deblíně.

V pátek 2. června bude od 18.00 do 22.00 Noc kostelů ve Svatoslavi.­­

V sobotu 3. června v 10.00 bude pokřtěn Viktor Pavel Kašparec v Deblíně.

V sobotu 3. června v 10.00 bude pokřtěn Václav Hájek v Deblíně.

V neděli 4. června v 11.00 bude pokřtěn Martin Michael Sojka v Deblíně.

V neděli 4. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 5 dětí v Deblíně.­