Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 4. 2. do 11. 2. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 02. 02. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 4. 2. do 11. 2. 2024

 

Neděle     4. 2. 5. Neděle v mezidobí

Pondělí    5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úterý       6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Sobota   10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny

Neděle   11. 2. 6. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle     4  2.   7.45 za Farnost

pondělí   5. 2. 17.00 mše svatá nebude

pátek      9.  2.17.00 za Zdeňka Kovaříka, dvoje rodiče a živou rodinu

sobota  10.  2.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

neděle   11  2.   7.45 na poděkování a za Boží pomoc a ochranu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    4. 2.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Knoflíčkovu, vnuka, rodinu Špačkovu; za rodinu Ráčkovu a Vildomcovu, živou a zemřelou přízeň

středa    7. 2. 17.30 mše svatá nebude

neděle  11. 2.  9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     4. 2. 11.00 Bohoslužba slova (jáhen Václav Kotlář)   

čtvrtek    8. 2. 16.00 mše svatá nebude

neděle   11. 2. 11.00 za živou a zemřelou rodinu Vašíčkovu   

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle     4. 2. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

neděle   11. 2.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 4.152 Kč, Křoví 2.855 Kč, KNV 2.250 Kč

Každou první neděli v měsíci bude při mši svaté sbírka na potřeby kostela.

V neděli 4. února se bude při mši svaté udělovat svatoblažejské požehnání.

16. až 18. února bude Postní duchovní obnova v Deblíně.

Povede ji P. Jiří Janalík, spirituál Biskupského gymnázia v Brně.

Ve středu 14. únona se bude při mši svaté udělovat popelec.

V neděli 25. února bude při mši svaté sbírka Haléř svatého Petra.

Od 5. do 8. února budu na prázdninách v klášteře Naší Paní nad Vltavou.

V době nepřítomnosti zastupuje P. Miroslav Dibelka, mobil 731 621 293.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616