Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 11. 2. do 18. 2. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 09. 02. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 11. 2. do 18. 2. 2024


Neděle   11. 2. 6. Neděle v mezidobí

Středa    14. 2. Popeleční středa (den přísného postu)

Neděle   18. 2. 1. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   11  2.   7.45 na poděkování a za Boží pomoc a ochranu

pondělí 12. 2. 17.00 za příbuzné, přátele a dobrodince

úterý     13. 2. 17.00 za duše v očistci, zvláště za ty, na které nikdo nepamatuje

středa   14. 2. 16.00 za Stanislava Horáka a živou rodinu

pátek    16.  2.17.00 za rodinu Trčkovu, Fialovu, živou a zemřelou přízeň

sobota  17.  2.15.00 na úmysl dárce

neděle   18  2.   7.45 za Josefa Babáka, rodiče Babákovy, živou a zemřelou rodin

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  11. 2.  9.30 za Farnost

středa  14. 2. 17.30 za obrácení hříšníků

pátek   16. 2. 14.00 pohřební mše svatá

neděle  18. 2.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Mičánkovu a Klusákovu

za Oldřicha Urbana, rodinu Urbánkovu, Urbanovu, živou a zemřelou rodinu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   11. 2. 11.00 za živou a zemřelou rodinu Vašíčkovu   

čtvrtek  15. 2. 16.00 za nová kněžská a jáhenská povolání

neděle   18. 2. 11.00 za Farnost   

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle   11. 2.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

čtvrtek  15. 2. 17.30 Mše svatá (otec Petr)

neděle   18. 2.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 6.485 Kč, Křoví 4.909 Kč, KNV 2.250 Kč

Ve středu 14. února se bude při mši svaté udělovat popelec.

16. až 18. února bude Postní duchovní obnova v Deblíně.

Povede ji P. Jiří Janalík, spirituál Biskupského gymnázia v Brně.

V neděli 18. února bude od 10.00 do 15.00 adorační den v Křoví.

V neděli 18. února se bude při každé mši svaté udělovat svátost nemocných.

V neděli 25. února bude při mši svaté sbírka Haléř svatého Petra.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616