Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 18. 2. do 25. 2. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 17. 02. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 18. 2. do 25. 2. 2024

 

Neděle   18. 2. 1. Neděle postní

Čtvrtek  22. 2. Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Neděle   25. 2. 2. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   18  2.   7.45 za Josefa Babáka, rodiče Babákovy, živou a zemřelou rodin

pondělí 19. 2. 17.00 za Jaromíra Klusáka, dvoje rodiče a duše v očistci

pátek    23.  2.17.00 za zemřelou rodinu Krátkovu, Urbánkovu a duše v očistci

sobota  24.  2.   7.45 za Libora Baláka, živou a zemřelou rodinu

neděle   25  2.   7.45 za Farnost

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  18. 2.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Mičánkovu a Klusákovu

za Oldřicha Urbana, rodinu Urbánkovu, Urbanovu, živou a zemřelou rodinu

středa  21. 2. 17.30 za nová kněžská a jáhenská povolání

neděle  25. 2.  9.30 za Jindřicha Voborného, dvě manželky, syny Jindřicha                     a Josefa s manželkami, živou a zemřelou rodinu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   18. 2. 11.00 za Farnost   

čtvrtek  22. 2. 16.00 za Jiřinu Papouškovu, živou a zemřelou přízeň

neděle   25. 2. 11.00 za rodiče Musilovy, Bednářovy, živou a zemřelou rodinu   

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle   18. 2.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

neděle   25. 2.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 4.280 Kč, Křoví 3.300 Kč, KNV 3.400 Kč

V neděli 18. února bude od 10.00 do 15.00 adorační den v Křoví.

V neděli 18. února se bude při každé mši svaté udělovat svátost nemocných.

V pondělí 19. února bude navštěvovat nemocné. Můžete se přihlásit.

V neděli 25. února bude při mši svaté sbírka Haléř svatého Petra.

Od 26. do 28. února budu na setkání kněží na Velehradě.

Křížové cesty v době postní povedou různé stavy:

rodiny (Marie Štěrbová), ženy (Veronika Havlíčková), duchovní (Petr Papoušek), mládež (Filip Klusák), muži (Miloš Rybička).

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616