Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 3. 3. do 10. 3. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 02. 03. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 3. 3. do 10. 3. 2024


Neděle     3. 3. 3. Neděle postní

Neděle   10. 3. 4. Neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    3.  3.   7.45 na úmysl dárce (Sojková)

pondělí   4. 3. 17.00 mše svatá nebude

pátek      8.  3.17.00 za rodiče Sojkovy, syna Libora, vnuka, živou a + přízeň

sobota    9.  3.   7.45 za Jiřinu Koudelkovu, dvoje rodiče, živou a + rodinu

neděle  10.  3.   7.45 za Antonína a Helenu Staňkovy, vnučku Karolínu, + přízeň

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    3. 3.  9.30 za Farnost                    

středa    6. 3. 17.30 za P. Blažeje Ráčka, Josefa Bartoška, rodiče Bartoškovy, Kavalcovy, dva syny, živou a zemřelou přízeň

neděle  10. 3.  9.30 za Josefa a Marii Sedlákovy, rodinu Sedlákovu, Fukanovu, živou a zemřelou přízeň; za Marii a Bedřicha Brůžičkovy, Stanislava Sysla, manželku, živou a zemřelou rodinu                   

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     3. 3. 11.00 za Františka Jaška, manželku, syny Josefa a Jaroslava,          živé a zemřelé příbuzné   

čtvrtek    7. 3. 16.00 za Miluši a Miloslava Jaškovy a jejich rodiče

neděle   10. 3. 11.00 za Farnost

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle     3. 3. 11.00 Mše svatá s udělováním svátostí nemocných (otec Petr)

neděle   10. 3.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 4.830 Kč, Křoví 4.810 Kč, KNV 3.070 Kč

Ve středu 6. března v 18.00 je setkání EFR a PFR v kostele v Křoví.

Ve čtvrtek 7. března od 17.00 do 18.00 bude adorace a zpověď v Deblíně.

Ve středu 13. března bude Fatimský den. Celebruje P. Pavel Kopecký,

farář z Čebína. Po mši svaté se zasvětíme Panně Marii.

V pondělí 18. března v 18.00 je setkání EFR a PFR na faře ve Svatoslavi.

Od 11. do 15. března budu na duchovních cvičeních v Kostelním Vydří.

V době nepřítomnosti zastupuje P. Miroslav Dibelka, mobil 731 621 293.

Křížovou cestu vede: mládež (Filip Klusák), muži (Miloš Rybička).

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616